O NAS

flaga-polskiKim jesteśmy?

 

Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi z najróżniejszych zakątków naszego kraju z gatunku tych, którzy się nie godzą na zło, kłamstwa, na łamanie prawa. Może nie ruszylibyśmy na ulice w obronie istotnych dla nas wartości, gdyby nie wskazali nam tej drogi nasi poprzednicy z KOR, czy Solidarności. Wystarczyła iskra. Hasło rzucone przez Krzysztofa Łozińskiego, podchwycone przez Mateusza Kijowskiego zaowocowało wielotysięcznym sygnałem o gotowości. Ta gotowość przeobraziła się w czyn kiedy rządzący zaatakowali Trybunał Konstytucyjny – ostoję prawa w naszym kraju. Na ulicę wyszedł wielotysięczny tłum. Wychodziliśmy od tamtej pory wiele razy i będziemy wychodzili zawsze kiedy będzie po temu powód.

Kim więc jesteśmy? Jesteśmy siłą gotową stawać zawsze w obronie Państwa Prawa. Jesteśmy siłą, która nie godzi się na niszczenie demokratycznego ładu, na pisanie historii narodu od nowa, na trwonienie państwowego majątku dla zaspokajania indywidualnych ambicji rządzących, na kompromitację naszego kraju na forum międzynarodowym. Jesteśmy siłą choć naszą jedyną bronią jest wola trwania przy raz wybranych ideałach. Szanujemy decyzję wyborców. Nie występujemy przeciwko jakiejkolwiek partii politycznej. Nasz sprzeciw budzą niezgodne z prawem i zasadami demokracji decyzje podejmowane przez rządzących.

Czego chcemy? Chcemy żyć w państwie prawa. Chcemy czuć się wolni na tyle, na ile nasze poczucie wolności nie wchodzi w konflikt z prawami pozostałych obywateli. Chcemy mieć prawo do swojej prywatności, do decydowania o własnym życiu osobistym, do samorealizacji. Chcemy po prostu dużo dobrego dla siebie i innych. Czego nie chcemy? Nie chcemy być partią polityczną, bo my się pięknie różnimy i chcemy tę różnorodność zachować. Mamy za to wolę patrzenia na ręce, każdemu kto zostanie powołany do rządzenia w naszym imieniu na podstawie uczciwych wyborów. Mamy wolę sprawdzania czy nie zostaliśmy zmanipulowani jakimś „kłamstwem wyborczym”, jakąś łatwo rzuconą obietnicą. Jesteśmy i będziemy wszędzie, w każdym zakątku ojczyzny. Nie znikniemy, bo Polska to nasz kraj i nie mamy zamiaru opuszczać jej w potrzebie”

 

Flaga UKWho are we?

We are ordinary people from all over Poland, people who will not accept evil, lies or violation of the law. We may not have headed for the streets to defend the values so dear to us, if we had not been shown the way by such predecessors as KOR (Workers’ Defence Committee , founded in 1976 as a precursor of Solidarity) and Solidarity. One spark sufficed. The slogan proposed by Krzysztof Łoziński and adopted by Mateusz Kijowski resulted in a thousand fold affirmation of readiness. That readiness transformed itself into action when the Government attacked the Constitutional Tribunal, the rock of the law in our land. Hundreds of thousands of people went out to protest on the streets of Polish cities and towns. We have been on the streets many times since and will continue to take to the streets whenever it is needed.

Who are we then? We are a force always prepared to stand in defence of the state ruled by the law. We are a force which will not agree to a destruction of a democratic order, to rewriting history, to wasting what the people have built to satisfy personal ambitions of those in power today, nor to compromise our country internationally. We are a force, although our only weapon is the will to stand steadfastly in defence of our once chosen ideals. We respect the will of the voters. We are not acting against any political party. We object to the decisions of the Government that violate the rule of law and democratic principles.

What do we want? We want to live in a state ruled by the law. We want freedom, which will not violate freedom and rights of our fellow citizens. We want the right to privacy, to our own personal choices and self-fulfilment. We simply want what is good for ourselves and for others. What do we not want? We do not want to be a political party, because we are wonderfully diverse and wish to retain our diversity. We do, however, wish to watch anyone who has been elected in to power in fair elections. We want to verify whether we have not been manipulated by election lies, some lightly thrown election promises. We are and will continue to be present in every corner of our country. We shall not disappear, because Poland is our country, which we shall not abandon in her hour of need.

The Manifesto of Committee for the Defence of Democracy KOD

The Freedom Equality Democracy Coalition
 

 

Flaga FRAQui sommes-nous ?

Nous sommes des gens ordinaires, venant de différents coins de notre pays et faisant partie de ceux qui refusent le mal, le mensonge, la violation de la loi. Peut-être ne serions-nous pas descendus dans la rue pour défendre les valeurs qui nous sont chères, si le chemin ne nous avait pas été indiqué par nos prédécesseurs du KOR (Comité de défense des ouvriers, créé en 1976) et de Solidarnosc. A un moment, une étincelle a suffi. Un appel lancé par Krzysztof Łozinski, repris par Mateusz Kijowski, et des milliers de personnes se sont montrées prêtes à agir. Cette disposition s’est transformée en action, lorsque ceux qui sont au pouvoir ont attaqué le Tribunal constitutionnel, pilier du droit dans notre pays. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Depuis, nous avons plusieurs fois manifesté, et nous recommencerons chaque fois qu’il le faudra. Qui donc sommes-nous ? Nous sommes une force toujours prête à défendre l’Etat de droit. Nous sommes une force qui n’accepte pas que l’ordre démocratique soit démoli, que l’histoire de notre nation soit réécrite, que le patrimoine national soit dilapidé pour satisfaire aux ambitions individuelles de ceux au pouvoir, que notre pays soit discrédité à l’échelle internationale. Nous sommes une force réelle, bien que notre seule arme soit la volonté de préserver nos idéaux. Nous respectons le choix électoral de la nation. Nous ne nous opposons à aucun parti politique. Nous nous opposons uniquement aux décisions de ceux qui sont au pouvoir, lorsque celles-ci sont prises en violation de la loi et des règles démocratiques. Que voulons-nous ? Nous voulons vivre dans un Etat de droit. Nous voulons nous sentir libres, tant que notre sentiment de liberté n’entre pas en conflit avec les droits de nos concitoyens. Nous voulons avoir le droit au respect de notre vie privée, à l’épanouissement personnel, le droit de prendre nous-mêmes les décisions nous concernant. Simplement, nous voulons du bien pour nous-mêmes et pour les autres. Qu’est-ce que nous ne voulons pas ? Nous ne voulons pas devenir un parti politique car nous aimons notre diversité et nous souhaitons la préserver. Par contre, nous avons l’intention d’observer attentivement les activités de tous ceux qui, sur la base d’un scrutin honnête, arriveront au pouvoir en notre nom. Nous voulons être sûrs que nous ne nous sommes pas laissés manipuler par un « mensonge électoral », par une promesse lancée à la légère. Nous sommes et nous serons présents partout, dans chaque coin de notre patrie. Nous ne disparaîtrons pas car la Pologne est notre pays et nous n’avons pas l’intention de l’abandonner lorsqu’elle a besoin de nous.

 

Flaga GERWer sind wir?

Wir sind ganz normale Menschen aus den verschiedensten Winkeln unseres Landes, von der Sorte, die Missstände, Lügen und Rechtsbruch nicht hinnimmt. Vielleicht wären wir nicht auf die Straße gegangen, um die Werte, die uns wichtig sind, zu verteidigen, wenn uns nicht unserer Vorgänger vom Komitee zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) oder die Solidarność diesen Weg gewiesen hätten. Ein Funke genügte. Auf das von Krzysztof Łoziński ausgegebene und von Mateusz Kijowski aufgegriffene Motto hin wurde vieltausendfach Bereitschaft signalisiert. Diese Bereitschaft wurde in die Tat umgesetzt, als die Regierenden den Verfassungsgerichtshof angriffen – den Hort des Rechts in unserem Land. Viele Tausende gingen daraufhin auf die Straße. Das haben wir seitdem mehrfach getan, und wir werden es immer wieder tun, wenn Grund dazu besteht.
Wer sind wir also? Wir sind eine Kraft, die immer zur Verteidigung des Rechtsstaats bereitsteht. Wir sind eine Kraft, die es nicht hinnimmt, wenn die demokratische Ordnung zerstört, die nationale Geschichte neu geschrieben, Staatseigentum zur Befriedigung individueller Ambitionen der Regierenden verschwendet und unser Landes international kompromittiert wird. Wir sind eine Kraft, auch wenn unsere einzige Waffe der Wille ist, den einmal gewählten Idealen treu zu bleiben. Wir respektieren die Entscheidung der Wähler. Wir treten nicht gegen irgendeine politische Partei auf. Unseren Widerspruch wecken von den Regierenden getroffene Entscheidungen, die mit dem Recht und den demokratischen Prinzipien unvereinbar sind.
Was wollen wir? Wir wollen in einem Rechtsstaat leben. Wir wollen uns insoweit frei fühlen, als unser Freiheitsgefühl nicht in Konflikt mit den Rechten der übrigen Bürger gerät. Wir wollen das Recht auf unsere Privatsphäre, auf die Entscheidungsgewalt über unser persönliches Leben und auf Selbstverwirklichung haben. Wir wollen einfach für uns selbst und für andere viel Gutes. Was wollen wir nicht? Wir wollen keine politische Partei sein, denn wir sind wunderbar unterschiedlich und möchten diese Vielfalt bewahren. Wir wollen allerdings jedem auf die Finger schauen, der in fairen Wahlen dazu berufen wird, in unserem Namen zu regieren. Wir wollen nachprüfen, ob wir durch irgendeine „Wahllüge“, ein leicht hingeworfenes Versprechen manipuliert wurden. Wir sind und werden auch in Zukunft überall sein, in jedem Winkel des Landes. Wir werden nicht verschwinden, denn Polen ist unsere Heimat, und wir haben nicht die Absicht, sie in der Not im Stich zu lassen.“

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij