Kandydaci do wyborów w dniu 17 grudnia 2017

Kandydaci na Przewodniczącego Zarządu Regionu Mazowsze 

 

 

 

Kandydaci na członków Zarządu Regionu MazowszeAnna Tymko-Winiarska

 

 

 

 

 

 

Anna Tymko-Winiarska

 1. Wymień dwa najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym nadużyciom władz państwowych i samorządowych. Piętnowanie przekraczania uprawnień oraz kompetencji władzy.

Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa polskiego.

 1. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

Jasno, logicznie, konkretnie i wystarczająco głośno uświadamiać społeczeństwo o realnym zagrożeniu niszczenia demokracji przez obecny rząd i misji KOD w nieustannym umacnianiu demokracji w Polsce. Nie próbować mówić społeczeństwu jak mają trafić do celu, tylko samemu go tam zaprowadzić. Oznacza to, że należy emanować energią i pozytywnym nastawieniem, próbując stawić czoło wszelkim przeciwnościom. Dotrzeć do ludzi i prawdziwie troszczyć się o to, co ludzie myślą i jak sobie radzą w walce o demokrację w dzisiejszej rzeczywistości.

 1. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

Zaangażowanie – szczera, głęboka ekscytacja wyzwaniami, których się podejmuję. Troszczę się o towarzyszących mi ludzi i robię wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. Uwielbiam się uczyć, rozwijać i dawać z siebie jeszcze więcej, gdy ludzie dookoła mnie robią to samo. Najważniejsze jest to, że nie ekscytuję się wyłącznie swoją pracą, ale wspieram wszystkich, którzy współpracują ze mną w dążeniu do realizacji celu. Po prostu mam ogromny apatyt na sukces i zawsze staram się być skuteczna w drodze do jego osiągnięcia.

Autentyczność – Nie udaję kogoś, kim nie jestem. Jestem otwarta wobec świata i staram się pobudzać innych do działania. Moja „prawdziwość” przejawia się w sposobie porozumiewania się z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi kontaktu na poziomie emocjonalnym. Staram się nie mieć w sobie sztuczności. Jednakże, dzięki intuicji i przenikliwości potrafię wczuć się w położenie drugiej osoby, co w trakcie różnych sytuacji życiowych czy zawodowych pozwala mi przewidzieć kolejny ruch „przeciwnika”.

Prężność i silna osobowość – potrafię uczyć się na błędach. Każdy z nas w swoim życiu przynajmniej raz popełnił błąd, potknął się i upadł. Mnie takie sytuacje zawsze zmuszały do weryfikacji założeń, a potem mobilizowały, po czym zaczynałam działać z nową siłą, wiarą i pewnością siebie. Lubię udowodnić, że nawet jak poniosę porażkę to w następnych wyścigach jestem w stanie biec jeszcze szybciej.

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

    Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 współpraca z Wydawnictwem Amber – wydanie powieści obyczajowej Plan Be.

2009-2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Asystentka Zarządu/ Specjalista.

2005-2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. – Starszy Specjalista / p.o Rzecznika Prasowego.

2004-2005 współpraca z Wydawnictwem RYTM – wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku.

1998-2004 ETC-PZL Aerospace Industries (siedziba w USA) – Starszy Specjalista.

1993-1998 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego PEZETEL – Handlowiec .

1991-1993 Van Der Elst (siedziba w Brukseli) – Kierownik Sprzedaży.

1988-1991 Państwowe Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie – Księgowa.

     Szczególne osiągnięcia:

– Od 2015 roku prowadzę bardzo trudną sprawę sądową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o mobbing i naruszenie dóbr osobistych (opisywana w Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcasach w lipcu 2015r.). Co więcej, ta rozprawa spowodowała, że poznałam ogrom wyzwania, które podjęłam jako zwykły szary człowiek w stosunku do wielkiej państwowej korporacji. Plusem tej trudnej sytuacji jest to, że poznałam też siłę swojej odwagi, która w trudnych chwilach daje mi wiarę w zwycięstwo.

– 2015 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Plan Be (Wydawnictwo Amber).

– 2010 – 2011  udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego pracującego na rzecz powstania ustawy sejmowej o korytarzach przesyłowych energii elektrycznej oraz o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych.

– 2010 przeprowadzenie i napisanie wywiadu z Prezes Zarządu PSE Operator S.A, do książkowego wydania Lista 500.

– 2009 pełnienie funkcji rzecznika prasowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

– Napisanie materiałów informacyjnych oraz ulotek z okazji otwarcia drugiej linii metra w Warszawie.

– 2008 samodzielne przygotowanie materiałów konkursowych na międzynarodowy konkurs Metro Award 2008 w Kopenhadze i zdobycie nagród oraz wyróżnień w  kategoriach:

 • Najlepsza Stacja – I miejsce
 • Najlepszy maszynista – I miejsce
 • Najlepszy Serwis dla Pasażerów – wyróżnienie
 • Działania na Rzecz Ochrony Środowiska – wyróżnienie
 • Najlepszy Program Utrzymania Metra – wyróżnienie

– 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o historii Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2005 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku (Wydawnictwo Rytm).- Realizacja kontraktów handlowych na sprzedaż samolotów.- 1995- 1996 Udział w międzynarodowych salonach lotniczych w imieniu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego  PEZETEL Sp. z o.o.- 1992 -1993 rozwinięcie od podstaw sieci sprzedaży kosmetyków oraz kolekcji Diora, Gianni Versace, Niny Ricci,  Trusardii oraz Moschino w Polsce.

 1. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

Aktualnie pozostaję bez stałego zatrudnienia i w pełni dysponuję swoim czasem. Chętnie i z zapałem podejmę się działalności na rzecz KOD nie szczędząc swojego czasu, entuzjazmu i energii. Jednakże nie wystarczy czuć powołania, trzeba jeszcze zostać powołanym.

 1. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

Zawsze należy próbować zaprzyjaźnić się z innymi organizacjami oraz szukać sojuszników w partiach politycznych, jeżeli chce się pogłębiać swoje wpływy. Tym bardziej jeżeli druga strona postępuje z rozwagą i według przyjętych zasad prawnych. Jednak należy zawsze pamiętać, że „inni” mogą myśleć całkiem odmiennie w pewnych sytuacjach. W trakcie każdej rozmowy, czy to dotyczącej decyzji, propozycji czy informacji skierowanej do ludzi może dojść do odrębnego zdania i sugestii, by ponownie rozpatrzyć temat. Dlatego we współpracy z innymi organizacjami lub partiami politycznymi tak ważny jest komunikacyjny charakter języka dyskusji, umiejętność obserwacji  i przekonanie, że gra jest warta świeczki.

 1. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegatka?

Na początku chciałabym sprawić, żeby w KOD zapanowała kultura wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, a przede wszystkim wydobyć z członków KOD to, co w nich najlepsze. Żadnych nieporozumień! Wszelkie nieporozumienia trzeba natychmiast wyjaśnić i usunąć.  Innymi słowy, ludzie muszą poważnie traktować swoje obowiązki, przykładać się do powierzonych im zadań, realizować przyjętą strategię i starać się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Trzeba gorliwie pracować nad ponownym zdobyciem zaufania społecznego, które zostało ostro nadszarpnięte przez dotychczasową działalność niektórych członków KOD. Niestety, to upokorzenie społeczeństwa przez jednego człowieka, fatalnie się odbiło na całym Stowarzyszeniu. Aby sprostać temu wyzwaniu, trzeba opracować i wdrożyć precyzyjny program „rehabilitacyjny” KOD-u. Przedstawić ludziom wszystko w zupełnie nowym świetle i dążyć, żeby KOD się w tym nowym świetle ukazał. Trzeba przekonać, że społeczeństwo potrzebuje KOD-u, a KOD potrzebuje społeczeństwa. Trzeba uparcie usprawniać wysiłki całego zespołu do odbudowania autorytetu KOD-u, którego uczyniono kiedyś liderem, bo społeczeństwo uwierzyło, że jego członkowie nie tylko poświęcają większość czasu i energii swym działaniom ale potrafią też marzyć o wolnym i demokratycznym kraju, a duch zwycięstwa w trakcie manifestacji był tak silny, że na każdym kroku można go było wyczuć w powietrzu.

 1. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

Chodziłam na wszystkie manifestacje organizowane przez KOD, które w tamtym czasie zawsze były doniosłym wydarzeniem w moim życiu. Wspierałam KOD finansowo poprzez datki do puszek podczas manifestacji. Korzystałam z każdej okazji, by umacniać wiarę każdej osoby- z którą rozmawiałam- w misję KOD, gdyż uważałam, że KOD na to w pełni zasługuje. Nie szczędziłam pochwał dla umiejętności Stowarzyszenia do rozbudzenia w społeczeństwie pewności siebie oraz o doskonałe mobilizowanie go do walki o demokrację. Zawsze z największą uwagą obserwowałam szybki rozkwit KOD, a potem z trwogą jego powolne przechodzenie w niełaskę i zdziwienie, że tak łatwo udało się jego przeciwnikom zniszczyć wiarygodność Stowarzyszenia. Niewątpliwie z punktu widzenia zwolennika KOD było to ciężkie przeżycie, które zmusiło mnie do działania.

 1. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB) 

 „Nikt za mną nie stoi” i nikt mnie nie kreuje. Dobrze się czuję we własnej skórze, podejmuje własne decyzje i nie muszę być nikomu za nic „wdzięczna”. Przede wszystkim jestem niezależna i to daje mi pewność, że to co robię nie zostało mi przez nikogo narzucone, nikt mnie nie szturmuje swoimi „zasadami” ani nie kontroluje moich działań.


 

do góry

Kandydaci na członków Regionalnej Komisji RewizyjnejAnna Tymko-Winiarska

 

 

 

 

 

 

Anna Tymko-Winiarska

 1. Wymień dwa najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym nadużyciom władz państwowych i samorządowych. Piętnowanie przekraczania uprawnień oraz kompetencji władzy.

Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa polskiego.

 1. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

Jasno, logicznie, konkretnie i wystarczająco głośno uświadamiać społeczeństwo o realnym zagrożeniu niszczenia demokracji przez obecny rząd i misji KOD w nieustannym umacnianiu demokracji w Polsce. Nie próbować mówić społeczeństwu jak mają trafić do celu, tylko samemu go tam zaprowadzić. Oznacza to, że należy emanować energią i pozytywnym nastawieniem, próbując stawić czoło wszelkim przeciwnościom. Dotrzeć do ludzi i prawdziwie troszczyć się o to, co ludzie myślą i jak sobie radzą w walce o demokrację w dzisiejszej rzeczywistości.

 1. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

Zaangażowanie – szczera, głęboka ekscytacja wyzwaniami, których się podejmuję. Troszczę się o towarzyszących mi ludzi i robię wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. Uwielbiam się uczyć, rozwijać i dawać z siebie jeszcze więcej, gdy ludzie dookoła mnie robią to samo. Najważniejsze jest to, że nie ekscytuję się wyłącznie swoją pracą, ale wspieram wszystkich, którzy współpracują ze mną w dążeniu do realizacji celu. Po prostu mam ogromny apatyt na sukces i zawsze staram się być skuteczna w drodze do jego osiągnięcia.

Autentyczność – Nie udaję kogoś, kim nie jestem. Jestem otwarta wobec świata i staram się pobudzać innych do działania. Moja „prawdziwość” przejawia się w sposobie porozumiewania się z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi kontaktu na poziomie emocjonalnym. Staram się nie mieć w sobie sztuczności. Jednakże, dzięki intuicji i przenikliwości potrafię wczuć się w położenie drugiej osoby, co w trakcie różnych sytuacji życiowych czy zawodowych pozwala mi przewidzieć kolejny ruch „przeciwnika”.

Prężność i silna osobowość – potrafię uczyć się na błędach. Każdy z nas w swoim życiu przynajmniej raz popełnił błąd, potknął się i upadł. Mnie takie sytuacje zawsze zmuszały do weryfikacji założeń, a potem mobilizowały, po czym zaczynałam działać z nową siłą, wiarą i pewnością siebie. Lubię udowodnić, że nawet jak poniosę porażkę to w następnych wyścigach jestem w stanie biec jeszcze szybciej.

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

    Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 współpraca z Wydawnictwem Amber – wydanie powieści obyczajowej Plan Be.

2009-2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Asystentka Zarządu/ Specjalista.

2005-2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. – Starszy Specjalista / p.o Rzecznika Prasowego.

2004-2005 współpraca z Wydawnictwem RYTM – wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku.

1998-2004 ETC-PZL Aerospace Industries (siedziba w USA) – Starszy Specjalista.

1993-1998 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego PEZETEL – Handlowiec .

1991-1993 Van Der Elst (siedziba w Brukseli) – Kierownik Sprzedaży.

1988-1991 Państwowe Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie – Księgowa.

     Szczególne osiągnięcia:

– Od 2015 roku prowadzę bardzo trudną sprawę sądową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o mobbing i naruszenie dóbr osobistych (opisywana w Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcasach w lipcu 2015r.). Co więcej, ta rozprawa spowodowała, że poznałam ogrom wyzwania, które podjęłam jako zwykły szary człowiek w stosunku do wielkiej państwowej korporacji. Plusem tej trudnej sytuacji jest to, że poznałam też siłę swojej odwagi, która w trudnych chwilach daje mi wiarę w zwycięstwo.

– 2015 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Plan Be (Wydawnictwo Amber).

– 2010 – 2011  udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego pracującego na rzecz powstania ustawy sejmowej o korytarzach przesyłowych energii elektrycznej oraz o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych.

– 2010 przeprowadzenie i napisanie wywiadu z Prezes Zarządu PSE Operator S.A, do książkowego wydania Lista 500.

– 2009 pełnienie funkcji rzecznika prasowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

– Napisanie materiałów informacyjnych oraz ulotek z okazji otwarcia drugiej linii metra w Warszawie.

– 2008 samodzielne przygotowanie materiałów konkursowych na międzynarodowy konkurs Metro Award 2008 w Kopenhadze i zdobycie nagród oraz wyróżnień w  kategoriach:

 • Najlepsza Stacja – I miejsce
 • Najlepszy maszynista – I miejsce
 • Najlepszy Serwis dla Pasażerów – wyróżnienie
 • Działania na Rzecz Ochrony Środowiska – wyróżnienie
 • Najlepszy Program Utrzymania Metra – wyróżnienie

– 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o historii Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2005 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku (Wydawnictwo Rytm).- Realizacja kontraktów handlowych na sprzedaż samolotów.- 1995- 1996 Udział w międzynarodowych salonach lotniczych w imieniu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego  PEZETEL Sp. z o.o.- 1992 -1993 rozwinięcie od podstaw sieci sprzedaży kosmetyków oraz kolekcji Diora, Gianni Versace, Niny Ricci,  Trusardii oraz Moschino w Polsce.

 1. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

Aktualnie pozostaję bez stałego zatrudnienia i w pełni dysponuję swoim czasem. Chętnie i z zapałem podejmę się działalności na rzecz KOD nie szczędząc swojego czasu, entuzjazmu i energii. Jednakże nie wystarczy czuć powołania, trzeba jeszcze zostać powołanym.

 1. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

Zawsze należy próbować zaprzyjaźnić się z innymi organizacjami oraz szukać sojuszników w partiach politycznych, jeżeli chce się pogłębiać swoje wpływy. Tym bardziej jeżeli druga strona postępuje z rozwagą i według przyjętych zasad prawnych. Jednak należy zawsze pamiętać, że „inni” mogą myśleć całkiem odmiennie w pewnych sytuacjach. W trakcie każdej rozmowy, czy to dotyczącej decyzji, propozycji czy informacji skierowanej do ludzi może dojść do odrębnego zdania i sugestii, by ponownie rozpatrzyć temat. Dlatego we współpracy z innymi organizacjami lub partiami politycznymi tak ważny jest komunikacyjny charakter języka dyskusji, umiejętność obserwacji  i przekonanie, że gra jest warta świeczki.

 1. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegatka?

Na początku chciałabym sprawić, żeby w KOD zapanowała kultura wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, a przede wszystkim wydobyć z członków KOD to, co w nich najlepsze. Żadnych nieporozumień! Wszelkie nieporozumienia trzeba natychmiast wyjaśnić i usunąć.  Innymi słowy, ludzie muszą poważnie traktować swoje obowiązki, przykładać się do powierzonych im zadań, realizować przyjętą strategię i starać się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Trzeba gorliwie pracować nad ponownym zdobyciem zaufania społecznego, które zostało ostro nadszarpnięte przez dotychczasową działalność niektórych członków KOD. Niestety, to upokorzenie społeczeństwa przez jednego człowieka, fatalnie się odbiło na całym Stowarzyszeniu. Aby sprostać temu wyzwaniu, trzeba opracować i wdrożyć precyzyjny program „rehabilitacyjny” KOD-u. Przedstawić ludziom wszystko w zupełnie nowym świetle i dążyć, żeby KOD się w tym nowym świetle ukazał. Trzeba przekonać, że społeczeństwo potrzebuje KOD-u, a KOD potrzebuje społeczeństwa. Trzeba uparcie usprawniać wysiłki całego zespołu do odbudowania autorytetu KOD-u, którego uczyniono kiedyś liderem, bo społeczeństwo uwierzyło, że jego członkowie nie tylko poświęcają większość czasu i energii swym działaniom ale potrafią też marzyć o wolnym i demokratycznym kraju, a duch zwycięstwa w trakcie manifestacji był tak silny, że na każdym kroku można go było wyczuć w powietrzu.

 1. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

Chodziłam na wszystkie manifestacje organizowane przez KOD, które w tamtym czasie zawsze były doniosłym wydarzeniem w moim życiu. Wspierałam KOD finansowo poprzez datki do puszek podczas manifestacji. Korzystałam z każdej okazji, by umacniać wiarę każdej osoby- z którą rozmawiałam- w misję KOD, gdyż uważałam, że KOD na to w pełni zasługuje. Nie szczędziłam pochwał dla umiejętności Stowarzyszenia do rozbudzenia w społeczeństwie pewności siebie oraz o doskonałe mobilizowanie go do walki o demokrację. Zawsze z największą uwagą obserwowałam szybki rozkwit KOD, a potem z trwogą jego powolne przechodzenie w niełaskę i zdziwienie, że tak łatwo udało się jego przeciwnikom zniszczyć wiarygodność Stowarzyszenia. Niewątpliwie z punktu widzenia zwolennika KOD było to ciężkie przeżycie, które zmusiło mnie do działania.

 1. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB) 

 „Nikt za mną nie stoi” i nikt mnie nie kreuje. Dobrze się czuję we własnej skórze, podejmuje własne decyzje i nie muszę być nikomu za nic „wdzięczna”. Przede wszystkim jestem niezależna i to daje mi pewność, że to co robię nie zostało mi przez nikogo narzucone, nikt mnie nie szturmuje swoimi „zasadami” ani nie kontroluje moich działań.


 

do góry

Kandydaci na członków Regionalnego Sądu KoleżeńskiegoPaulina Bojarska

Barbara Kaczkowska

Marek Skórka

Marcin Smoczyński

Anna Tymko-Winiarska

Barbara Kaczkowska

 

 

 

Paulina Bojarska

Czekamy na materiały od kandydata.                                                

 

 

 

Barbara Kaczkowska

Czekamy na materiały od kandydata.                                                

 

 

 

Marek Skórka

Czekamy na materiały od kandydata.                                                

 

 

 

Marcin Smoczyński

                                            

 

 

 

Anna Tymko-Winiarska

 1. Wymień dwa najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym nadużyciom władz państwowych i samorządowych. Piętnowanie przekraczania uprawnień oraz kompetencji władzy.

Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa polskiego.

 1. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

Jasno, logicznie, konkretnie i wystarczająco głośno uświadamiać społeczeństwo o realnym zagrożeniu niszczenia demokracji przez obecny rząd i misji KOD w nieustannym umacnianiu demokracji w Polsce. Nie próbować mówić społeczeństwu jak mają trafić do celu, tylko samemu go tam zaprowadzić. Oznacza to, że należy emanować energią i pozytywnym nastawieniem, próbując stawić czoło wszelkim przeciwnościom. Dotrzeć do ludzi i prawdziwie troszczyć się o to, co ludzie myślą i jak sobie radzą w walce o demokrację w dzisiejszej rzeczywistości.

 1. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

Zaangażowanie – szczera, głęboka ekscytacja wyzwaniami, których się podejmuję. Troszczę się o towarzyszących mi ludzi i robię wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. Uwielbiam się uczyć, rozwijać i dawać z siebie jeszcze więcej, gdy ludzie dookoła mnie robią to samo. Najważniejsze jest to, że nie ekscytuję się wyłącznie swoją pracą, ale wspieram wszystkich, którzy współpracują ze mną w dążeniu do realizacji celu. Po prostu mam ogromny apatyt na sukces i zawsze staram się być skuteczna w drodze do jego osiągnięcia.

Autentyczność – Nie udaję kogoś, kim nie jestem. Jestem otwarta wobec świata i staram się pobudzać innych do działania. Moja „prawdziwość” przejawia się w sposobie porozumiewania się z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi kontaktu na poziomie emocjonalnym. Staram się nie mieć w sobie sztuczności. Jednakże, dzięki intuicji i przenikliwości potrafię wczuć się w położenie drugiej osoby, co w trakcie różnych sytuacji życiowych czy zawodowych pozwala mi przewidzieć kolejny ruch „przeciwnika”.

Prężność i silna osobowość – potrafię uczyć się na błędach. Każdy z nas w swoim życiu przynajmniej raz popełnił błąd, potknął się i upadł. Mnie takie sytuacje zawsze zmuszały do weryfikacji założeń, a potem mobilizowały, po czym zaczynałam działać z nową siłą, wiarą i pewnością siebie. Lubię udowodnić, że nawet jak poniosę porażkę to w następnych wyścigach jestem w stanie biec jeszcze szybciej.

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

    Doświadczenie zawodowe:

Od 2015 współpraca z Wydawnictwem Amber – wydanie powieści obyczajowej Plan Be.

2009-2015 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Asystentka Zarządu/ Specjalista.

2005-2009 Metro Warszawskie Sp. z o.o. – Starszy Specjalista / p.o Rzecznika Prasowego.

2004-2005 współpraca z Wydawnictwem RYTM – wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku.

1998-2004 ETC-PZL Aerospace Industries (siedziba w USA) – Starszy Specjalista.

1993-1998 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego PEZETEL – Handlowiec .

1991-1993 Van Der Elst (siedziba w Brukseli) – Kierownik Sprzedaży.

1988-1991 Państwowe Zakłady Piekarsko-Ciastkarskie – Księgowa.

     Szczególne osiągnięcia:

– Od 2015 roku prowadzę bardzo trudną sprawę sądową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o mobbing i naruszenie dóbr osobistych (opisywana w Gazecie Wyborczej i Wysokich Obcasach w lipcu 2015r.). Co więcej, ta rozprawa spowodowała, że poznałam ogrom wyzwania, które podjęłam jako zwykły szary człowiek w stosunku do wielkiej państwowej korporacji. Plusem tej trudnej sytuacji jest to, że poznałam też siłę swojej odwagi, która w trudnych chwilach daje mi wiarę w zwycięstwo.

– 2015 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Plan Be (Wydawnictwo Amber).

– 2010 – 2011  udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego pracującego na rzecz powstania ustawy sejmowej o korytarzach przesyłowych energii elektrycznej oraz o współpracy w zakresie stworzenia nowych rozwiązań prawnych ułatwiających realizację inwestycji infrastrukturalnych.

– 2010 przeprowadzenie i napisanie wywiadu z Prezes Zarządu PSE Operator S.A, do książkowego wydania Lista 500.

– 2009 pełnienie funkcji rzecznika prasowego Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

– Napisanie materiałów informacyjnych oraz ulotek z okazji otwarcia drugiej linii metra w Warszawie.

– 2008 samodzielne przygotowanie materiałów konkursowych na międzynarodowy konkurs Metro Award 2008 w Kopenhadze i zdobycie nagród oraz wyróżnień w  kategoriach:

 • Najlepsza Stacja – I miejsce
 • Najlepszy maszynista – I miejsce
 • Najlepszy Serwis dla Pasażerów – wyróżnienie
 • Działania na Rzecz Ochrony Środowiska – wyróżnienie
 • Najlepszy Program Utrzymania Metra – wyróżnienie

– 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2006 napisanie artykułu do miesięcznika Przegląd Techniczny o historii Metra Warszawskiego Sp. z o.o.- 2005 napisanie i wydanie powieści obyczajowej Kobieta Roku (Wydawnictwo Rytm).- Realizacja kontraktów handlowych na sprzedaż samolotów.- 1995- 1996 Udział w międzynarodowych salonach lotniczych w imieniu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego  PEZETEL Sp. z o.o.- 1992 -1993 rozwinięcie od podstaw sieci sprzedaży kosmetyków oraz kolekcji Diora, Gianni Versace, Niny Ricci,  Trusardii oraz Moschino w Polsce.

 1. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

Aktualnie pozostaję bez stałego zatrudnienia i w pełni dysponuję swoim czasem. Chętnie i z zapałem podejmę się działalności na rzecz KOD nie szczędząc swojego czasu, entuzjazmu i energii. Jednakże nie wystarczy czuć powołania, trzeba jeszcze zostać powołanym.

 1. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

Zawsze należy próbować zaprzyjaźnić się z innymi organizacjami oraz szukać sojuszników w partiach politycznych, jeżeli chce się pogłębiać swoje wpływy. Tym bardziej jeżeli druga strona postępuje z rozwagą i według przyjętych zasad prawnych. Jednak należy zawsze pamiętać, że „inni” mogą myśleć całkiem odmiennie w pewnych sytuacjach. W trakcie każdej rozmowy, czy to dotyczącej decyzji, propozycji czy informacji skierowanej do ludzi może dojść do odrębnego zdania i sugestii, by ponownie rozpatrzyć temat. Dlatego we współpracy z innymi organizacjami lub partiami politycznymi tak ważny jest komunikacyjny charakter języka dyskusji, umiejętność obserwacji  i przekonanie, że gra jest warta świeczki.

 1. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegatka?

Na początku chciałabym sprawić, żeby w KOD zapanowała kultura wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, a przede wszystkim wydobyć z członków KOD to, co w nich najlepsze. Żadnych nieporozumień! Wszelkie nieporozumienia trzeba natychmiast wyjaśnić i usunąć.  Innymi słowy, ludzie muszą poważnie traktować swoje obowiązki, przykładać się do powierzonych im zadań, realizować przyjętą strategię i starać się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Trzeba gorliwie pracować nad ponownym zdobyciem zaufania społecznego, które zostało ostro nadszarpnięte przez dotychczasową działalność niektórych członków KOD. Niestety, to upokorzenie społeczeństwa przez jednego człowieka, fatalnie się odbiło na całym Stowarzyszeniu. Aby sprostać temu wyzwaniu, trzeba opracować i wdrożyć precyzyjny program „rehabilitacyjny” KOD-u. Przedstawić ludziom wszystko w zupełnie nowym świetle i dążyć, żeby KOD się w tym nowym świetle ukazał. Trzeba przekonać, że społeczeństwo potrzebuje KOD-u, a KOD potrzebuje społeczeństwa. Trzeba uparcie usprawniać wysiłki całego zespołu do odbudowania autorytetu KOD-u, którego uczyniono kiedyś liderem, bo społeczeństwo uwierzyło, że jego członkowie nie tylko poświęcają większość czasu i energii swym działaniom ale potrafią też marzyć o wolnym i demokratycznym kraju, a duch zwycięstwa w trakcie manifestacji był tak silny, że na każdym kroku można go było wyczuć w powietrzu.

 1. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

Chodziłam na wszystkie manifestacje organizowane przez KOD, które w tamtym czasie zawsze były doniosłym wydarzeniem w moim życiu. Wspierałam KOD finansowo poprzez datki do puszek podczas manifestacji. Korzystałam z każdej okazji, by umacniać wiarę każdej osoby- z którą rozmawiałam- w misję KOD, gdyż uważałam, że KOD na to w pełni zasługuje. Nie szczędziłam pochwał dla umiejętności Stowarzyszenia do rozbudzenia w społeczeństwie pewności siebie oraz o doskonałe mobilizowanie go do walki o demokrację. Zawsze z największą uwagą obserwowałam szybki rozkwit KOD, a potem z trwogą jego powolne przechodzenie w niełaskę i zdziwienie, że tak łatwo udało się jego przeciwnikom zniszczyć wiarygodność Stowarzyszenia. Niewątpliwie z punktu widzenia zwolennika KOD było to ciężkie przeżycie, które zmusiło mnie do działania.

 1. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB) 

 „Nikt za mną nie stoi” i nikt mnie nie kreuje. Dobrze się czuję we własnej skórze, podejmuje własne decyzje i nie muszę być nikomu za nic „wdzięczna”. Przede wszystkim jestem niezależna i to daje mi pewność, że to co robię nie zostało mi przez nikogo narzucone, nikt mnie nie szturmuje swoimi „zasadami” ani nie kontroluje moich działań.


 

do góry

Kandydaci na Delegatów Regionu Mazowsze na Krajowy ZjazdMagda Marlena Lesiak

Rafał Prygiel

Zofia Sanejko

Marek Skórka

 

 

 

 

 

Magda Marlena Lesiak

 1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.
  • Edukacja obywatelska
  • Recenzowanie działań władz samorządowych (lokalnych) i centralnych
 2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?
  • Ad edukacja obywatelska – regularne organizowanie debat, spotkań i szkoleń z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu samorządu, praw obywatelskich, Konstytucji, a także z zakresu miękkich umiejętności zwiększających skuteczność działania liderów społecznych. Publikowanie biuletynów, poradników, ulotek adresowanych do określonych grup społecznych. Organizowanie akcji typu
  • Ad recenzowanie działań władz lokalnych i centralnych – współpraca z organizacjami typu watchdog, udział w konsultacjach społecznych dotyczących lokalnych inicjatyw. Powołanie thinktanku, którego zadaniem m.in. będzie opracowywanie propozycji rozwiązania problemów dotyczących praw obywatelskich. Mobilizacja opozycji do działania. Organizowanie (we współpracy z innymi organizacjami prodemokratycznymi) protestów w odpowiedzi na niedemokratyczne posunięcia władzy.
 3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.
  • Umiejętność skutecznej realizacji projektów
  • Umiejętność motywowania, zachęcania ludzi do współpracy
  • Gotowość i umiejętność do szukania pozytywów w trudnych sytuacjach
 4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?
  • Z wykształcenia jestem kulturoznawcą
  • Od 23 lat zajmuję się szkoleniami, projektuję i realizuję rozwiązania rozwojowe/edukacyjne dla dorosłych
  • Moje doświadczenie w zarządzaniu to prowadzenie swojej firmy, prowadzenie zespołów projektowych (od 2 do 50 osobowych), organizacja konsorcjów projektowych (kilka współpracujących firm) i koordynacja ich pracy; zarządzanie działem w dużej firmie szkoleniowej.
 5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?
  • Tygodniowo ok. 10 godzin
 6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?
  • Jestem otwarta na współpracę z takimi organizacjami prodemokratycznymi, z którymi mamy zbieżne cele i wartości w stopniu niezbędnym do skutecznej realizacji wspólnych projektów. Uważam, że powinniśmy współpracować z partiami w zakresie monitorowania wyborów, działań profrekwencyjnych, weryfikacji kandydatów do władz, a także budowania koalicji, jeśli będzie zachodzić potrzeba, aby protestować przeciwko działaniom władzy łamiącym prawo.
 7. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?
  • Uważam, że kluczowe dla KOD jest określenie celu i programu działania. Zapisy statutowe to zbyt mało, aby nakreślić plan działania w taki sposób, aby członkowie KOD wiedzieli, co i dlaczego mają robić. Dlatego w pierwszej kolejności chcę podjąć działania na rzecz niezwłocznego zwołania krajowego zjazdu programowego.
 8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?
  • Jestem współzałożycielką grupy lokalnej Bemowo-Wola, którą powołaliśmy 18 grudnia 2015 r. (najpierw Bemowo, potem dołączyła Wola),
  • Byłam tymczasową koordynatorką grupy, a następnie do września br. przewodniczącą zarządu grupy lokalnej,
  • Aktywnie uczestniczyłam w pracach Tymczasowej rady Koordynatorów, potem w Radzie Regionu,
  • Od 23 sierpnia br. jestem członkinią Zarządu Komisarycznego dla Regionu Mazowsze.
  • Podczas dwuletniej pracy w KOD wielokrotnie współorganizowałam PIKODy, marsze, uczestniczyłam w marszach i manifestacjach (także jako kwestorka), przygotowywałam ulotki, materiały propagandowe. Zaprojektowałam i zrealizowałam cykl szkoleń Skuteczny Lider KOD adresowany do liderów w grupach lokalnych (w sumie 16 osób) oraz cykl szkoleń dla naszej GL (zakres: korzystanie z Facebooka, komunikacja bez przemocy, asertywność). Byłam inicjatorką Akcji Sądy, akcji Książki w pudle.
 9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)
  • Liczę na wsparcie koleżanek i kolegów z mojej grupy lokalnej Bemowo-Wola, a także z Rady Regionu, które poprosiłam o rekomendację.

 

 

 

Rafał Prygiel

Pierwszy ważny cel działania KOD Mazowsze to reaktywne pokazywanie sprzeciwu – czyli odpowiedź na działania władz łamiących prawa obywateli. Drugi dużo ważniejszy cel – edukacja obywatelska, czyli jak obywatel może kontrolować działanie państwa, w tym przygotowanie prawa.

Sprzeciw można pokazywać na ulicy przy manifestacji, w postaci akcji, pikiet i happeningów. Edukacja to spotkania z ludźmi i przekazywanie informacji o mechanizmach i relacjach obywatel – instytucje państwowe.

Moje silne strony to analityczne i systemowe podejście do problemów, szybka adaptacja do zmieniających się warunków, wiedza o funkcjonowaniu i przenikaniu się różnych dziedzin, upór przy dążeniu do celu

Doświadczenie:

budownictwo i inżynieria komunikacyjna – siedem lat studiów, liczne remonty w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i innych ogólnobudowlanych

informatyka i telekomunikacja – ponad dziesięć lat pracy przy systemach przesyłu danych

kontakt z klientem – ponad dziesięć lat w kontaktach z klientami oraz obsłudze przy zachowaniu procedur

prawo pracy – od ponad dziesięciu lat, w tym sprawy sądowe z korporacjami: jedna wygrana i druga z 99% prawdopodobieństwem wygrania w toku.

kontakt z klientem – ponad dziesięć lat w kontaktach z klientami oraz obsłudze przy zachowaniu procedur

Pracuje w pełnym wymiarze czasu w systemie zrównoważonym, więc jestem w stanie poświęcić kilkanaście-kilkadziesiąt godzin w tygodniu na działalność dla KOD.

Nie mam uprzedzeń do żadnej z organizacji i jestem gotów na współdziałanie z prawie każdym. Współpraca musi być na jasnych zasadach zadeklarowanych na wstępie. Brak jest mojej zgody na wykorzystywanie ludzi i stowarzyszenia KOD do własnych celów, szczególnie przez partie polityczne.

Jako delegat chciałbym zacząć od poznania i wysłuchania opinii innych delegatów (spoza Mazowsza) i pracy przy poprawianiu statutu stowarzyszenia.

Do tej pory dla KOD pracowałem jako strażnik, straceniec Namiotu-Puczepy, uczestniczyłem w prawie wszystkich imprezach na terenie Warszawy, jak też w kilku w innych miastach. Obecnie pracuje w Grupie Bemowo-Wola (obecnie przewodniczący zarządu grupy) i w Zarządzie Komisarycznym Regionu …

Zapewne mam poparcie Grupa Bemowo-Wola … Szczerze mówiąc, nie starałem się o referencję, ale z tego, co wiem, jestem postrzegany jako osoba niekonfliktowa i popierają mnie osoby z różnych środowisk, także spoza grupy.

 

 

 

Zofia Sanejko

 1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

Cel nadrzędny dla wszystkich, a więc i dla Mazowsza to odzyskać dla Polski demokrację! Temu powinny być podporządkowane wszystkie pozostałe cele, a są to

– doprowadzić do wolnych i uczciwych wyborów najpierw samorządowych, a potem parlamentarnych

– budować społeczeństwo obywatelskie poprzez edukację, informację i anty-propagandę

 1. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

Najważniejsze to WSPÓLNIE – wspólnie ze wszystkimi grupami lokalnymi ale też we współpracy z innymi regionami. Polska to nie jest suma niezależnych regionów ale jeden kraj i bardzo ważne jest aby inicjować działania spójne i wspólne. Wspólnie oznacza też konieczność współpracy ze wszystkimi innymi ruchami obywatelskimi oraz partiami politycznymi. Nie jesteśmy monarchią,  ale demokracja parlamentarną i bez współpracy z partiami nie da się wygrać wyborów.

Metody działania to

–  KOMUNIKACJA à przede wszystkim stała komunikacja ze społeczeństwem (nie tylko w Internecie) ale  na ulicach z ulotkami i z akcjami informacyjnymi i „propagandowymi”. Obecność w mediach i tworzenie ku temu okazji.

– PRZESTAĆ SIEDZIEĆ TYLKO WE WŁASNEJ PIASKOWNICY à nieustające „ewangelizowanie”, nie wystarczy być, przyjść, trzeba nauczyć się przełamywać sferę komfortu i namawiać innych, nauczyć się życzliwie rozmawiać z tym, którzy nie są zaangażowani i wyrywać z marazmu obojętnych. Angażować ! 

–  NIE POZWOLIĆ „URZĄDZAĆ SIĘ W CZARNEJ D…” à przemyślane i skoordynowane z innymi organizacjami protesty, najlepiej o takim charakterze, który będzie z jednej strony pokazywał naszą siłę i sprzeciw ale też będzie dokuczliwy dla łamiących prawo władz.

-PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ CZYNNIE, A NIE CZEKAĆ à  naciskać i żądać od prodemokratycznych partii politycznych takiego budowania programów i takiej aktywności żeby WYGRAŁY wybory ! I wspierać ich w tym działaniu.

 1. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.
 2. Myślenie strategiczne
 3. Skuteczność w działaniu
 4. Sprawność w posługiwaniu się językiem polskim

Wykorzystuję na ile mogę swoje silne strony poprzez pracę w sekcji programowej, pomoc w organizowaniu i nagłaśnianiu ( w mediach) wydarzeń, redagowaniu materiałów, prowadzeniu spotkań.

 1. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

Z wykształcenia jestem filologiem polskim, ale od 27 lat pracuję w korporacjach zajmujących się komunikacją społeczną (reklama, media). Od ponad 30 lat kieruję zespołami i projektami.

 1. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

Pracuję i to jest jedyne moje ograniczenie. Każdą wolną chwilę po pracy i większość weekendów od dwóch lat poświęcam pracy w KOD lub innym działaniom dla odzyskania demokracji. Dzieci mam dorosłe, a męża nie zostawiam samego bo… działamy razem J

 1. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

Uważam, że powinniśmy współpracować i współdziałać. Kiedy dom się pali, kłótnie rodzinne o to kto ma rację i o to gdzie  kto chce postawić kanapę są małostkowe i śmieszne. Żadne ambicje nie mają prawa odgrywać roli. Racja jest tylko jedna –polska racja stanu ! Dlatego ja współpracuję (i do tego namawiam) z każdym, kto działa na rzecz odzyskania polskiej demokracji. Nie jest istotne logo, sztandar ani lider.

 1. Od czego zaczniesz pracę w jako delegat/ka?

Od zapoznania się ze statutowymi obowiązkami delegatów oraz od zapoznania się z tym co do tej pory zrobili i jakie są ich najbliższe wyzwania. Ponieważ delegaci są ze wszystkich regionów, uważam, że mogliby odegrać również rolę wspomagającą budowanie w ramach KOD-u  „sieci”. Czyli dzieleniu się doświadczeniami i  materiałami pomiędzy grupami. Zwłaszcza w roku przygotowań do wyborów samorządowych.

 1. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

Oprócz uczestniczenia w protestach i marszach (co oczywiste) uczestniczyłam w

 1. tworzeniu i rozdawaniu ulotek
 2. przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji dla rolników (projekt „Rolnik”)
 3. pomoc w organizowanym przez GL KOD Piaseczno pikniku demokratycznym „Wolne Piaseczno” – wywiady z politykami
 4. szkoleniu z umiejętności prezentacyjnych w zaprzyjaźnionej GL Pabianice
 5. prowadzenie debaty przed poprzednimi wyborami na Mazowszu
 6. organizowanie pokazu filmu „80 milionów” z udziałem prawdziwych uczestników legendarnej akcji Solidarności
 7. pomoc przy akcjach nagłaśniających protesty i manifestacje w mediach
 8. współpraca z Think Tankiem Sekcją Programową
 9. Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

Mogą poświadczyć o mojej pracy: jeden z pierwszych koordynatorów GL Piaseczno – Radosław Nowak, obecna przewodnicząca zarządu GL Piaseczno – Kasia Matuszewska, członek GL Piaseczno (i jednocześnie członek N) – Piotrek Kandyba.

 

 

 

Marek Skórka

Czekamy na materiały od kandydata.                                                


 

do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij