Podczas spotkania z Michałem Sutowskim będziemy poszukiwali odpowiedzi na te pytania. Liczymy na liczny i aktywny udział w tym spotkaniu, wszystkich tych, którzy mają serce po lewej stronie, którym bliska jest lewicowa wrażliwość. Do rozmowy i wspólnego poszukiwania zapraszamy szczególnie przedstawicieli lewicowych ruchów społecznych i obywatelskich, partii i ugrupowań lewicowych, w tym reprezentantów Klubu Lewaka, Komitetu Obrony Demokracji, Strajku Kobiet, SLD, partii RAZEM, Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, Zielonych i innych.

Spotkanie, które będzie moderował Kazimierz Szufnik, składać się będzie z dwóch części: z rozmowy moderatora z Gościem i ogólnej dyskusji Gościa z uczestnikami spotkania.