Komunikat Zespołu Dobrych Usług

Komunikat Nr 1 Zespołu Dobrych Usług dla członków Stowarzyszenia KOD Mazowsze z dnia 8 marca 2017 (wersja druga, przeredagowana po prezentacji Radzie Regionów, która odbyła się 4 marca).

Komitet Obrony Demokracji dla setek tysięcy ludzi jest zbyt ważną instytucją, aby zatonął w morzu niejasności, plotek, insynuacji i konfliktów. Także dla nas jest nadzieją na autentyczną, oddolną, społecznie inicjowaną pro-demokratyczną zmianę. Dlatego 28 stycznia 2017 roku, na Walnym zebraniu Mazowsza, złożyliśmy zebranym tam członkom KOD propozycję powołania Zespołu Dobrych Usług. Jest to od dawna wykorzystywana metoda demokratycznego radzenia sobie z konfliktami, które powstają w grupach i  szerszych społecznościach. Takimi konfliktami, z którymi sama społeczność nimi dotknięta, z różnych powodów, nie może sobie poradzić. A wiemy, że problemy i konflikty są rzeczą naturalną w nowej, budowanej od zera, organizacji. Zespół ma zająć się sprawami, które są ważne dla funkcjonowania i społecznej oceny całego KOD, a nie tylko regionu Mazowsze. Gdziekolwiek w strukturach pojawiają się poważne problemy i konflikty – odbijają się one w społecznej percepcji całego KOD.    

Zespołu Dobrych Usług nie należy mylić z audytem, ani żadną formą kontroli. Działanie Zespołu Dobrych Usług jest formą społecznej samopomocy. Naszym celem jest zebrać i przedstawić członkom KOD i osobom KOD wspierającym, rzetelny materiał, przedstawiający chronologię wydarzeń, sygnalizujący niejasności i nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Chcemy aby zebrane informacje, potwierdzane przez różne źródła, pisane i mówione, pomogły działaczom, członkom i zainteresowanym sympatykom wyrobić sobie własną opinię o kondycji ruchu oraz pomogły w usprawnieniu dalszej pracy i uczyniły ją bardziej przejrzystą dla wszystkich.

Z ogromu materiału wyłania się wiele problemów, z których trzy wydają się być najważniejsze.

  • Pierwszy problem dotyczy komunikacji, przepływu informacji zarówno wewnątrz grupy członków, formalnych władz i pełnomocników KOD jak i komunikatów wysyłanych na zewnątrz.
  • Drugi problem to sprawa odpowiedzialności i finansów KOD.
  • Trzeci, to problem przywództwa.

Ponieważ 31 marca minie termin składania sprawozdań, pierwszy Komunikat poświęcamy sprawie finansów i odpowiedzialności. Przedmiotem analizy są najbardziej istotne, naszym zdaniem, zdarzenia, które miały miejsce między 18 listopada 2015 a 31 grudnia 2016 roku.

Materiał faktograficzny, będący podstawą wnioskowania, przedstawiamy w formie kalendarium. Staraliśmy się, aby zebrane informacje: terminy kolejnych ustaleń, skład osobowy gremiów, praktyka działania, odpowiadały na klasyczne pytania: kto, co, gdzie, kiedy. Korzystaliśmy z różnych źródeł, przede wszystkim z kodowskich portali, dokumentów pozyskanych od członków KOD i osób wspierających oraz rozmów indywidualnych z członkami i działaczami. W drugiej części Komunikatu komentujemy i podsumowujemy niektóre z zebranych informacji. To pierwszy krok w naszej pracy, ciąg dalszy nastąpi w kolejnych komunikatach.

Kalendarium

Kalendarium zdarzeń istotnych ze względu na finanse Komitetu Obrony Demokracji oraz na formalną odpowiedzialność ich uczestników:

18 listopada 2015

Krzysztof Łoziński publikuje w studioopinii.pl tekst pt. „Trzeba założyć KOD”.

19 listopada 2015

Mateusz Kijowski zakłada KOD na Facebooku i w ciągu dwóch-trzech dni zbiera 30 tysięcy lajków.

23 listopada 2015

Pierwsze spotkanie w realu w Warszawie przy ul. Nowy Świat odbyło się z udziałem ośmiu osób: Mateusz Kijowski, Andrzej Miszk, Jarosław Marciniak, Romuald Szumełda, Wojciech Dragan, Joanna Roqueblave, Magdalena Ostrowska, Piotr Cykowski + gospodarz + fotograf.

Okres założycielski Magdalena Ostrowska opisała tak: „W naturalny sposób (czytaj: kto pierwszy zgłosił się do Mateusza jako chętny, otrzymywał komunikat: to bierz i rób), ludzie zostawali koordynatorami regionalnymi, dostawali uprawnienia tzw. admina i błogosławieństwo na drogę.”

2 grudnia 2015

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji na Nowym Świecie. Obecnych jest 21 założycieli: Walter Chełstowski, Piotr Cykowski, Wojciech Dragan, Magdalena Filiks, Dorota Guenther, Krzysztof W. Kasprzyk, Mateusz Kijowski, Beata Kolis, Krzysztof Łoziński, Jarosław Marciniak, Maja Niedźwiecka, Andrzej Miszk, Beata Ossowiecka, Magdalena Ostrowska, Jacek Parol, Beata Anna Polak, Elżbieta Pytlarz, Joanna Roqueblave, Radomir Szumełda, Paweł Wimmer, Maria Wojciechowska.

Uchwalono statut. Wybrano Zarząd Główny, który w sensie formalnym, będzie podejmować działania w imieniu Stowarzyszenia dopiero po wpisaniu Stowarzyszenia do KRS i Komisję Rewizyjną.  Podpisano dokumenty rejestracyjne.

Powołano Komitet Założycielski (Piotr Cykowski, Mateusz Kijowski, Magdalena Ostrowska, Jacek Parol) by reprezentował Stowarzyszenie do czasu rejestracji (czyli do 1 marca 2016).

7 grudnia 2015

W celu umożliwienia przeprowadzania zbiórek pieniędzy na pokrycie kosztów organizacyjnych KOD, powstał Komitet Społeczny Komitet Obrony Demokracji. Piotr Chabora, Piotr Cykowski i Paweł Wimmer zarejestrowali w MSWiA zbiórkę publiczną Nr 2015/4807/KS. Czas trwania zbiórki: 15 grudnia 2015 – 30 września 2016. Wynik finansowy: 1 094 754,70zł.

9 grudnia 2015

Spotkanie przy ul. Wspólnej. Omawiano sprawy organizacyjne, pracę wolontariatu, problem lokali, finanse. Osoby będące na zebraniu zgłosiły chęć pomocy w prowadzeniu spraw finansowo-księgowych. Zaproponowano sposób prowadzenia dokumentacji wpływów i wydatków.

W tym samym dniu Komitet Społeczny Komitet Obrony Demokracji ogłosił Apel, w którym mówi: „Jesteśmy w trakcie rejestracji stowarzyszenia KOD. Zanim dokona się rejestracja potrzebujemy finansować akcje i działania KOD (…) Prosimy KODerów i KODerki oraz ludzi dobrej woli, którym bliskie są idee i wartości KOD o wpłaty poprzez stronę oraz rozpowszechnianie naszego Apelu. Pieniądze będą skrupulatnie rozliczane przez zaufane i autoryzowane przez władze KOD osoby.”

Na stronie pomagam.zrzutka.pl Komitet Społeczny KOD ogłosił zrzutkę pod hasłem „Walczymy w obronie demokracji”. 29 luty 2016 zakończenie zrzutki z wynikiem 203 225,00 zł.

10 grudnia 2015

Komitet Społeczny Komitet Obrony Demokracji otwiera rachunek bankowy w Banku Zachodnim WBK S. A. 28 1090 1043 0000 0001 3178 4256 (opis przelewu: darowizna na Komitet Obrony Demokracji). Drugi rachunek w WBK: 81 1090 1043 0000 0001 3211 4654 (być może inna data założenia drugiego rachunku).

17 grudnia 2015

Grupie wolontariuszek, które podjęły się prowadzenia dokumentacji finansowej KOD, przekazano informację, że odpowiedzialność za to działanie przejmują inne osoby.

23 stycznia 2016

Marsz „W obronie Twojej wolności”. Koszt organizacji marszu ok. 5-6 tys. zł, przychód ze zbiórki ok. 60 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD w BZ WBK.

27 luty 2016

Marsz „My Naród”. Koszt organizacji marszu ok. 40 tys. zł, przychód ze zbiórki ok. 107 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD.

1 marca 2016

Rejestracja Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w KRS (0000604562)

Zarząd Główny:

Mateusz Kijowski – członek Zarządu

Jarosław Marciniak – członek Zarządu

Jacek Parol – członek Zarządu (przyjęcie rezygnacji 08.03.2016)

Joanna Roqueblave – członek Zarządu (przyjęcie rezygnacji 19.07.2016)

Piotr Cykowski – członek Zarządu (przyjęcie rezygnacji 19.06.2016)

Guenther Dorota – członek Zarządu (przyjęcie rezygnacji 08.03.2016)

Radomir Szumełda – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Beata Kolis (przyjęcie rezygnacji 26.07.2016)

Magdalena Ostrowska

Elżbieta Pytlarz

Paweł Wimmer

8 marca 2016

Posiedzenie Zarządu Głównego. Uchwała o przyjęciu Regulaminu Zarządu i podziale funkcji (o powołaniu na przewodniczącego Zarządu Mateusza Kijowskiego). Uchwała o przyjęciu pisemnych rezygnacji z funkcji członków Zarządu Doroty Guenther i Jacka Parola. Uchwała o powołaniu Marii Wojciechowskiej na członka Zarządu (przyjęcie rezygnacji 12.07.2016).

17 marca 2016

Uchwała o powołaniu Beaty Kolis na członka Zarządu (przyjęcie rezygnacji 26.07.2016).

12 marca 2016

Marsz „Obrońmy ład konstytucyjny!”. Koszt organizacji marszu ok. 10 tys. zł, przychód ze  zbiórki ok. 65 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD.

19 kwietnia 2016

Uchwała o przyjęciu Zasad współpracy z biznesem.

Uchwała o udostępnieniu subkont w Idea Bank SA pełnomocnikom wojewódzkim (zbieranie funduszy) z prawem wydawania 65% w województwie.

4 maja 2016

Uchwała o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia (wydano 27 legitymację członkowską). 

7 maja 2016

Marsz „Jesteśmy i będziemy w Europie”. Koszt organizacji marszu 15-20 tys. zł, przychód ze zbiórki ok. 180 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD.

8 maja 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przyjęcie nowego statutu: Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym Sekretarz Stowarzyszenia. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym Skarbnik Stowarzyszenia. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w uchwale przez Zarząd Główny.

10 maja 2016

Uchwała o składce członkowskiej (5 i 10 zł.).

Uchwała o powołaniu Joanny Radzimowskiej na pełnomocnika Zarządu ds. Organizacji biura.

4 czerwca 2016

Marsz „Wszyscy dla Wolności”. Koszt organizacji marszu ok. 45 tys. zł, przychód ze zbiórki ok. 185 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD.

9 czerwca 2016

Uchwała o powołaniu Jerzego Pogorzelskiego na pełnomocnika Zarządu ds. IT.

19 czerwca 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zmiana w Statucie paragrafów 33, 38, 54 i 76.

10 czerwca 2016

Przyjęcie rezygnacji Piotra Cykowskiego z Zarządu Głównego, powołanie Magdaleny Filiks, Krzysztofa Króla i Piotra Chabory.

21 czerwca 2016

Uchwała o podziale funkcji w Zarządzie Głównym:

Magdalena Filiks – wiceprzewodnicząca

Radosław Szumełda – wiceprzewodniczący

Jarosław Marciniak – sekretarz

Piotr Chabora – skarbnik

19 lipca 2016

Pisemna rezygnacja Joanny Roqueblave z funkcji członka Zarządu. Pisemna rezygnacja Marii Wojciechowskiej z funkcji członka Zarządu. Powołanie do Zarządu Małgorzaty Lech Krawczyk.

Podział kompetencji w Stowarzyszeniu KOD:

  1. Administracja, sprawy członkowskie, IT – Krzysztof Król, Piotr Chabora
  2. Media, media społecznościowe, PR _ Magdalena Filiks, Jarosław Marciniak
  3. Finanse, dział prawny, pomoc prawna – Piotr Chabora, Jarosław Marciniak
  4. Koordynacja krajowa, koordynacja zagraniczna, Młody KOD – Radomir Szumełda, Magdalena Filiks
  5. Akcja (manifestacje, protesty, eventy) – Radomir Szumełda, Magdalena Filiks
  6. Edukacja – Małgorzata Lech Krawczyk, Magdalena Filiks
  7. Strategia i misja KOD, projekty, relacje z organizacjami zewnętrznymi – Mateusz Kijowski, Jarosław Marciniak, Krzysztof Król

26 lipca 2016

Pisemna rezygnacja Beaty Kolis z funkcji członka Zarządu.

Zarząd upoważnia Mateusza Kijowskiego i Piotra Chaborę do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Stowarzyszenie obejmie udziały w wysokości 80 000 złotych, będąc przy tym jedynym udziałowcem.

12 sierpnia 2016

Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną: Elżbietę Pytlarz i Magdalenę Ostrowską, wyjaśnień udzielał Piotr Chabora.

27 sierpnia 2016

Podjęcie uchwały o przedłużeniu pełnomocnictw w województwach ze względu na otrzymanie informacji, że Statut, uchwalony 8 maja wraz ze zmianami z 5 i 19 czerwca, nie został złożony w KRS.

23 września 2016

Zgłoszenie do MSWiA zbiórki publicznej przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji. Numer zbiórki 2016/3290/OR. Kontakt e-mail: [email protected]

24 września 20167

Marsz „Jedna Polska, dość podziałów”. Koszt organizacji marszu ok. 30 tys. zł, wynik zbiórki ok. 95 tys. zł wpłacony na rachunek Komitetu Społecznego KOD.

4 października 2016

Uchwała o zmianie uchwały ZG/2016/07/26/2, zamiana upoważnienia Mateusza Kijowskiego na upoważnienie dla Krzysztofa Króla, do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wprowadzenie do KRS Statutu Stowarzyszenia KOD z 08.05-05.06-19.06.2016

14 października 2016

Wprowadzenie procedury obiegu dokumentów finansowych KOD.

3 listopada 2016

Zawarcie ustnej umowy między Stowarzyszeniem i firmą księgową (zakończonej 16.01.2017).

11 listopada 2016

Marsz „KOD Niepodległości”. Koszt organizacji marszu ok. 107 tys. zł, przychód ze zbiórki ok. 100 tys. zł przelany na rachunek Stowarzyszenia KOD w Idea Bank.

25 listopada 2016

Pisemna rezygnacja Piotra Cykowskiego z pracy w Komitecie Społecznym KOD z powodu braku dostępu do dokumentów.

13 grudnia 2016

Marsz „Stop Dewastacji Polski”. Koszt organizacji marszu 0 zł, przychód ze zbiórki ok. 47 tys. zł przelany na rachunek Stowarzyszenia KOD.

16 – 20 grudnia 2016

Wydarzenia pod sejmem i marsz na pożegnanie prof. Rzeplińskiego. Koszty organizacyjne ok. 15 tys. zł, przychód ze zbiórek ok. 50 tys. zł przelany na rachunek Stowarzyszenia KOD.

Komentarz

Komentarz Zespołu Dobrych Usług do kryzysu związanego z zarządzaniem finansami KOD w kontekście wiedzy o zdarzeniach i informacji zebranych w kalendarium:          

Naszym zdaniem obowiązuje wymóg przejrzystego prowadzenia działań: dokumentowanie istotnych zdarzeń w formie protokołów i uchwał, bieżące dokumentowanie wpływów i wydatków oraz prowadzenie księgowości. Błędy i zaniechania w tym zakresie, uruchamiają trajektorię zdarzeń wątpliwych.      

Problem w zarządzaniu finansami w KOD ujawnił się w momencie, gdy do mediów przekazane zostały faktury MKM Studio Sp. z o. o., wystawiane Komitetowi Społecznemu Komitet Obrony Demokracji przez Mateusza Kijowskiego, na kwotę 15190,50 zł brutto od marca do sierpnia 2016 roku. Faktury te realizowane były z dwóch rachunków, które Komitet Społeczny założył w BZ WBK. Faktury za wrzesień i październik wystawione na polecenie skarbnika Stowarzyszenia KOD nie na Komitet lecz na Stowarzyszenie, zostały zrealizowane z  rachunku Stowarzyszenia (i skutecznie zwrócone przez MKM Studio 17 stycznia 2017).

W tej sprawie funkcjonują dwie narracje. Jedna, znana jest z mediów: Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia i dwoje Wiceprzewodniczących na konferencji prasowej przekazali informację, że nie posiadają wiedzy o wystawionych przez MKM Studio fakturach i przelanych kwotach. Znalazło to potwierdzenie w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia, przegłosowanej przez 5 członków Zarządu 12 lutego 2017 i przekazanej do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zespołowi Dobrych Usług znana jest inna narracja, z której wynika, że w marcu 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli członkowie Komitetu Społecznego i doradcy. Zebranie to nie było prawidłowo protokołowane, więc jego data dzienna różnie jest pamiętana. Na zebraniu tym poruszono problem, iż Mateusz Kijowski  z powodu zaangażowania w KOD, utracił źródła utrzymania czyli zlecenia informatyczne dla PZPN i innych podmiotów, które wykonywał w ramach MKM Studio. Tymczasem (cytujemy Oświadczenie): „jako założyciel KOD, od pierwszych godzin zajmował się informatyką. Na zarządzanym przez niego serwerze znajdowała się strona www KOD i konta pocztowe członków. Nadzorował lub samodzielnie prowadził prace związane z bezpieczeństwem infrastruktury, przeciwdziałaniem, wykrywaniem i likwidowaniem ataków hakerskich. Do jego najważniejszych obowiązków należała współpraca z Facebookiem, z którego pracownikami prowadził rozmowy i ustalał działania przeciwdziałające przejmowaniu kont czy propagowaniu fikcyjnych (fałszywych) stron KOD. Był w tych pracach niezastąpiony, gdyż łączył niepowtarzalne zaufanie wewnętrzne i niekwestionowaną reprezentatywność na zewnątrz, co pozwalało na zmaksymalizowanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania KOD w przestrzeni internetowej. Podkreślić należy, że KOD wówczas działał głównie w Internecie, a wszystkie jego zewnętrzne działania (manifestacje, pikiety, spotkania) odbywały się dzięki internetowej komunikacji.” Podjęcie decyzji mówiącej o rozwiązaniu sprawy „tak aby żadne inne zajęcia zawodowe nie zabierały mu (Kijowskiemu) czasu, niezbędnego w działalności KOD (…) nastąpiło praktycznie bez dyskusji. Nikt nie wypowiedział się przeciwko wnioskowi (…) Wykonanie decyzji powierzono (nazwisko podane w cytowanym oświadczeniu), który (…) miał zastosować najkorzystniejszą formę umowy i zapewnienia realizacji decyzji Zarządu.”

Mamy sprzeczne narracje – słowo przeciwko słowu. Zazwyczaj protokół zebrania i uchwała rozstrzygają tego typu niejasności. Ale wiemy z Protokołu Komisji Rewizyjnej z 12 sierpnia 2016 roku, że cechą tego czasu było: „Zbyt niefrasobliwe podejście do spraw formalnych (nieprzestrzeganie zasad prawidłowego sporządzania protokołów z posiedzeń i uchwał Zarządu)”. Nie jest zadaniem Zespołu Dobrych Usług rozstrzygać o prawdziwości narracji tu przytoczonych i kolejnych innych. Naszym zadaniem jest natomiast przywołanie tej, która nie znalazła swojego miejsca w przekazie medialnym.  

To, co napisaliśmy powyżej, chcemy uzupełnić wyjaśnieniem, iż nie podajemy nazwisk, ponieważ sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w tej sytuacji powoływanie się na nazwiska byłoby nie na miejscu. Zadaniem Zespołu Dobrych Usług nie jest szkodzenie komukolwiek ani też wydawanie rozstrzygających opinii, tylko zebranie i uporządkowanie materiału, który pozwoli członkom KOD i osobom KOD wspierającym, wyrobić sobie opinię własną. Chcemy natomiast, jakkolwiek surowo by to nie brzmiało, wypunktować zdarzenia, które przyczyniły się do zaistnienia tej fatalnej dla wszystkich sytuacji. Sądzimy, że rezygnacja z fachowej pomocy (17.12.2015) w prowadzeniu dokumentacji wpływów i wydatków Komitetu Społecznego KOD oraz brak księgowości, to były największe błędy popełnione w minionym roku. Gdyby faktury MKM Studio i wszystkie inne, były wprowadzane do Exela sukcesywnie przeglądanego przez członków Komitetu Społecznego a tym samym Stowarzyszeniu (dwóch członków Komitetu pełniło funkcje w Stowarzyszeniu), Zarząd Stowarzyszenia miałby o nich wiedzę, a poprawność faktur (na co zostały wydane środki, akceptacja wydatku) byłaby na bieżąco weryfikowana. Gdyby był błąd, np. nieprawidłowe zatwierdzenie do wypłaty, to by go w porę ujawniono i skorygowano (przez nieprzyjęcie faktur i zwrot pieniędzy). Drugim momentem pozwalającym korygować błędy jest księgowanie wpływów i wydatków. Niestety, do listopada 2016 roku, czyli blisko rok od czasu powstania, KOD nie prowadził księgowości. Podkreślamy: jeśli popełniono błąd, podjęto wadliwą decyzje, to trzeba to naprawić. Uruchamianie zamiast tego mediów, a tym samym prokuratury, nie jest dobrą praktyką.  

Kolejna trudna sprawa: 2 grudnia 2015 roku powstało Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji, 7 grudnia powstał Komitet Społeczny Komitet Obrony Demokracji. Oba podmioty używają tego samego logo, oba publikują na tej samej stronie ruchkod.pl, w obu pełnili i nadal pełnią formalne funkcje ci sami ludzie. Sprawę komplikuje fakt, że każdy z tych podmiotów rozlicza się z działalności i z pieniędzy w oparciu o inne regulacje prawne. Sądzimy, że znaczna część osób wrzucając pieniądze do puszek podczas kodowskich marszów czy też przelewając je na konta znane z ulotek rozdawanych na kodowskich marszach, nie dostrzegła różnicy pomiędzy Komitetem a Stowarzyszeniem. Pieniądze wpłacane na KOD trzeba rozliczyć tak, aby było to czytelne dla wszystkich wpłacających.

Podsumowanie

Komitet Obrony Demokracji to największy w III Rzeczpospolitej ruch obywatelski, organizowany przez dziesiątki a później setki i tysiące osób w Polsce i na świecie, wspierany przez kolejne dziesiątki, czy nawet setki tysięcy. Chcemy tu przypomnieć gorzką zasadę, że gdy wszystko idzie w dobrą stronę, to zwycięstwo ma wielu ojców i wiele matek; gdy sprawy, czy część spraw, potoczą się źle, odpowiedzialność ponoszą osoby formalnie umocowane.

W roku sprawozdawczym Komitet Obrony Demokracji zebrał poważne kwoty, których rozliczenie może okazać się trudne. Ale chowanie problemu do szafy niczego nie załatwia, rodzi kolejne spory i prowadzi do nieufności nie tylko wobec zarządzających KOD-em, ale i wobec całego ruchu. Kłótnie, brak przejrzystości finansowej cieszą przeciwników, ale przede wszystkim studzą entuzjazm działaczy i sympatyków. Wszyscy odpowiedzialni za finanse, zarówno aktualni członkowie Zarządu Głównego i Komitetu Społecznego, jak również byli, powinni skupić się na przygotowaniu rzetelnego i czytelnego sprawozdania.

Komunikat przygotowały: Danuta Kuroń, Halina Flis-Kuczyńska, Krystyna Skarżyńska przy współpracy Moniki Płatek.

W imieniu zespołu prosimy w komentarzach wpisać uwagi,  które pomogłyby w dalszej pracy. Wszystkie przekażemy Zespołowi Dobrych Usług za pośrednictwem p. Danuty Kuroń, której już teraz przekazujemy w imieniu koderów nasze serdeczne podziękowania za pomoc. Redakcja

 

Foto. Beata Chojnacka

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij