KOD Mazowsze: co słychać?

W związku z ustąpieniem całego zarządu naszego regionu potrzebna jest reorganizacja. Publikujemy informację od ZG oraz od Rady Regionu, którą znaleźliśmy na FB.

Przypomnijmy, że na przełomie pod koniec lipca wielu członków SKOD z Mazowsza: w tym wszyscy członkowie Zarządu Regionu Mazowsze i wielu z zarządu niektórych grup lokalnych oddało legitymacje lub ogłosiło odejście z KOD. 

Jednym z ważniejszych punktów agendy spotkania Zarządu Głównego KOD, które odbyło się 10.08.2017, była dyskusja dotycząca sytuacji prawnej i organizacyjnej Regionu Mazowsze. Jak czytamy: „Zarząd w oparciu o statut podjął decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego. Stosowna uchwała podjęta zostanie nie później niż do 22 sierpnia 2017 r. Treść tej uchwały wskaże również sposób reprezentacji oddziału regionalnego w okresie utrzymania zarządu komisarycznego.

W dniu 11.08.2017 odbyło się również spotkanie zarządu KOD z przedstawicielami Regionu Mazowsze wydelegowanymi przez Radę Regionu Mazowsza.

Podczas spotkania ustalono przede wszystkim plan działań na najbliższe tygodnie. W dniach 22-24 sierpnia odbędą się kolejne spotkania: zarządu komisarycznego z zarządem KOD, a następnie oba te zarządy spotkają się na spotkaniu otwartym z członkami KOD Mazowsze. Omówiono również sprawy: lokalu regionu Mazowsze, finansów i sposobu komunikacji pomiędzy RR a Skarbnikiem stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Rady Regionu za rzeczowe i merytoryczne spotkanie, które przebiegało w życzliwej atmosferze, co zapowiada owocną współpracę obu tych ciał na przyszłość.

Zarząd Komitetu Obrony Demokracji.”

 

Jak czytamy w ogłoszeniu na portalu społecznościowym Rada Regionu Mazowsze została poproszona o wybór kandydatów do Zarządu Komisarycznego Regionu Mazowsze, który zostanie powołany przez Zarząd Główny. Z naszych informacji wynika, że poszukiwani są kandydaci posiadający kompetencje do zajmowania się obszarami tj. sprawy członkowskie, finanse bieżące, media. Najważniejszym jednak działaniem nowego zarządu będzie przygotowanie wyborów władz regionu. Kandydatury mogą być zgłaszane i kandydaci mogą zgłaszać się do przewodniczących grup lokalnych. Rada ma spotkać się 18 sierpnia (w najbliższy piątek), aby wybrać kandydatów w tajnym głosowaniu.

 

Od Redakcji:

W żaden sposób nie chcemy komentować obu informacji, które nie zostały nam przekazane bezpośrednio, a zostały znalezione na forach na portalu społecznościowym. Pragniemy zauważyć, że większość członków KOD nie korzysta z Facebooka i dlatego zdecydowaliśmy się opublikować te komunikaty. Jednocześnie zamieszczamy fragmenty obowiązującego statutu KOD, które dotyczą umocowania zarządu komisarycznego w regionie oraz rady regionu (https://www.kod-mazowsze.pl/wp-content/uploads/2016/06/Statut_KOD_w_5-06-16.pdf).

 

Statut KOD

§ 21.

  1. W przypadku, gdy działalność oddziału regionalnego wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o ustanowieniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.
  2. Zarząd komisaryczny ustanawia się na okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
  3. Z dniem podjęcia uchwały o ustanowieniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu regionu zostają odwołani z mocy prawa.
  4. Uchwała Zarządu Głównego o ustanowieniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji oddziału regionalnego w okresie utrzymywania zarządu komisarycznego.

§ 51.

  1. Rada regionu jest ciałem doradczym dla zarządu regionu w sprawach dotyczących działalności oddziału regionalnego.
  2. W skład rady regionu wchodzą przewodniczący zarządów wszystkich grup lokalnych w danym regionie, lub wskazani przez nich członkowie zarządu grupy lokalnej. Członkowie rady regionu wyłonią spośród siebie przewodniczącego i jego dwóch zastępców.
  3. Zebrania rady regionu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania zwołuje przewodniczący rady regionu.
  4. W zebraniach rady regionu uczestniczą co najmniej dwaj członkowie zarządu regionu.
  5. Rada regionu opiniuje projekty regulaminów uchwalanych przez regionalne walne zebranie członków (delegatów) przedstawiane jej przez zarząd regionu.

 

 

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij