Kandydaci do wyborów w dniu 25 lutego 2018

Kandydaci na Przewodniczącego Zarządu Regionu MazowszeKinga Łozińska

 

 

 

 

 

 

Kinga Łozińska

Z wykształcenia etnograf, zawodowo związana z biznesem, współwłaściciel kilku firm, członek Rady Nadzorczej sieci kawiarnianej Green Caffe Nero. Sympatyzuje i wspiera organizacje działające na rzecz praw zwierząt jak Otwarte Klatki czy Fundacja VIVA.
W KOD niemal od początku, numer legitymacji 313, początkowo związana z grupą Kwesta w ramach Akcji, obecnie przewodnicząca zarządu grupy lokalnej Śródmieście, przewodnicząca Rady Regionu Mazowsze, delegat na zjazd krajowy.
Chce wesprzeć Region Mazowsze swoim doświadczeniem organizacyjno-zarządczym, koordynując prace zarządu i nowo powstałych zespołów projektowych oraz praktycznym zrozumieniem potrzeb grup lokalnych.
Kinga Łozińska jest członkinią zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

Kandydaci na członków Zarządu Regionu MazowszePaulina Bojarska

Dariusz Bursztynowski

Sławomir Kubisa

Magda Marlena Lesiak

Piotr Łopaciuk

Tita Marta Franas-Michalska

Jędrzej Ochremiak

Łukasz Wierzbowski

 

 

 

Paulina Bojarska

Z wykształcenia iberystka, pracuje jako lektorka i tłumaczka, obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz nauczania koordynuje wyjazdy studentów i kadry swojej sekcji w ramach Programu Erasmus. Wcześniej zatrudniona w jednej z ambasad latynoamerykańskich jako tłumaczka i pracownik administracji.
W KOD od początku, w grupie Żoliborz-Bielany-powiat warszawski zachodni. Numer legitymacji 105. Uczestniczyła w organizacji debat i w dyżurach grupy pod KPRM. Od kwietnia do grudnia 2016 w Straży Zgromadzeń. Obecnie wiceprzewodnicząca zarządu grupy lokalnej, reprezentuje grupę w Radzie Regionu Mazowsze.
Chce wesprzeć Zarząd Regionu sprawnym redagowaniem dokumentów i zająć się kwestiami finansowymi. Wierzy, że Mazowsze może się odbudować siłą swoich członkiń i członków.
Paulina Bojarska jest członkinią zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

 

 

 

Dariusz Bursztynowski

Z wykształcenia inżynier, doktor n. technicznych w dziedzinie telekomunikacji, pracownik dydaktyczny Wydziału Elektroniki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, także ekspert R&D w Orange Labs, Orange Polska. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, w tym finansowanych przez UE.
W KOD od grudnia 2015, od lutego 2016 koordynator GL Warszawa Ursynów, organizator PIKODów i kwest, debat, członek b. straży KOD. Obecnie przewodniczący zarządu grupy lokalnej Ursynów i współorganizator działań zorientowanych na budowę lokalnej koalicji przed wyborami samorządowymi. Zwolennik nadania działaniom KOD silnej podbudowy merytorycznej, także we współpracy z innymi organizacjami na zasadzie wzajemnego uzupełniania kompetencji.
W zarządzie regionu chciałby skupić się na organizacji współpracy z grupami eksperckimi, animowaniu grup tematycznych/roboczych w kluczowych obszarach aktywności regionu, organizacji dyskusji i spotkań programowych oraz edukacyjnych. Prywatnie biegacz, wielbiciel gór – Bieszczadów w szczególności, nie gardzący też fotografią.
Dariusz Bursztynowski jest członkiem zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

 

 

 

Sławomir Kubisa

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • – organizacja, integracja i mobilizacja środowisk demokratycznych – przede wszystkim w aspekcie wyborów samorządowych 2018
 • – tworzenie i dystrybucja w przestrzeni publicznej spójnego przekazu o praktycznej wyższości systemu demokratycznego nad nawet sprawną dyktaturą – czyli do czego na co dzień potrzebujemy demokracji

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • – Centralizacja strategii i decentralizacja celów szczegółowych i metod – przy rozwijaniu mocnych więzi poziomych dla wymiany doświadczeń

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • – komunikatywność, umiejętność współpracy, wyobraźnia. Najbardziej interesuje mnie utworzenie efektywnego systemu wymiany „Najlepszych Praktyk” wśród grup na Mazowszu i poza nim. Przy szczupłości zasobów musimy dbać o wysoka efektywność działania.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • – jestem geologiem z wykształcenia, ale przez większość życia zawodowego zajmowałem się meblarstwem. Przez 20 lat pracowałem w korporacji zaczynając jako technolog i handlowiec, potem zajmując się logistyką (- procesy/zespoły) i na koniec przekazywaniem wiedzy – komunikacją i szkoleniami (- procesy/zespoły). W tym okresie miałem okazję uczestniczyć w wielu bardzo efektywnych szkoleniach. Od 10 lat prowadzę małe wydawnictwo turystyczne, w którym z powodzeniem kieruję samym sobą 🙂 .

5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • – deklaruję elastycznie min. 30 godzin w miesiącu. W porze letniej deklaruje pracę zdalną, jestem często w terenie.

6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • – KOD tworzą osoby sympatyzujące z wieloma partiami i organizacjami pro-demokratycznymi – lub też należące do nich. KOD to jedyna organizacja ogólnokrajowa, której podstawowym celem jest („tylko!”) obrona i przywrócenie w pełni ładu demokratycznego w Polsce. Pomimo wielu ciosów i utraty liderów KOD, dzięki determinacji tych najbardziej wytrwałych, posiada unikalny potencjał do inicjowania i integrowania działań pro-demokratycznych. Naszym obowiązkiem jest współpraca ze wszystkimi, których różnie ukierunkowane działania przekładają się na obronę/przywrócenie demokracji.

7. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?

 • Pracę w Zarządzie zacznę od zapoznania się z pracą Grup Lokalnych i poznaniem wszystkich tworzących je ludzi.

8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • W KODzie 1.0 zajmowałem się komunikacją i podejmowałem próby z działaniami edukacyjnymi w grupie Lokalnej Miasta Ogrody. W ramach rekreacji organizowałem wycieczki rowerowe wokół Podkowy Leśnej. (wszystkich chętnych zapraszam od wiosny 🙂 ). W KODzie 2.0 jestem członkiem trzyosobowego Zarządu Tymczasowego i biorę udział w PIKODach. Brałem oczywiście udział we większości wydarzeń ulicznych (w grudniu 2017 we wszystkich)

9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • Mam rekomendacje członków Grupy Lokalnej Miasta Ogrody.

 

 

 

Magda Marlena Lesiak

Z wykształcenia kulturoznawca. Od 23 lat zajmuje się szkoleniami, projektuje i realizuje rozwiązania rozwojowe/edukacyjne dla dorosłych. Ma na koncie prowadzenie dużych zespołów i konsorcjów projektowych z zakresu HR.
W KOD od początku, nr legitymacji 301. Współzałożycielka grupy lokalnej Bemowo-Wola, do września 2017 przewodnicząca zarządu tej grupy. Członkini Zarządu Komisarycznego dla Regionu Mazowsze. Wielokrotnie współorganizowała PIKODy, marsze, manifestacje, przygotowywała materiały propagandowe. Zaprojektowała i zrealizowała cykl szkoleń Skuteczny Lider KOD adresowany do liderów w grupach lokalnych oraz cykl szkoleń dla grup lokalnych. Inicjatorka Akcji Sądy.
W zarządzie regionu chciałaby skupić się na współpracy z grupami lokalnymi, podzielić się swoim doświadczeniem szkoleniowo-zarządczym.
Lubi patrzeć w przyszłość i szukać pozytywów. Jej ulubiony baner to „Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze ☺”.
Magda Lesiak jest członkinią zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

 

 

 

Piotr Łopaciuk

Czekamy na materiały od kandydata.                                                

 

 

 

Tita Marta Franas-Michalska

Z wykształcenia inżynier ochrony środowiska. Od ponad dwóch lat zawód wykonywany (nieodpłatnie) to „opozycjonistka demokratyczna”. Interesuje się literaturą, sportem i oczywiście polityką.
W KOD od początku, numer legitymacji 176. Pomysłodawczyni, założycielka i koordynatorka grupy Animacja, brała udział w organizowaniu niemal wszystkich manifestacji KOD – i tych ogromnych i tych mniejszych. Od niemal półtora roku koordynatorka (od ośmiu miesięcy współkoordynatorka wspólnie z Olą Wiśniewską i Jankiem Skorupińskim) – Pikiety pod KPRM zwanej Puczepą. Delegatka na zjazd krajowy.
W Zarządzie Regionu chce odpowiadać za kontakty i współpracę z innymi organizacjami prodemokratycznymi oraz za merytoryczne przygotowanie i organizację akcji mazowieckich. Pozostanie także współkoordynatorką Licznika Hańby PiS.
Marta „Tita” Michalska jest członkinią zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

 

 

 

Jędrzej Ochremiak

32 lata, z wykształcenia socjolog, zawodowo zajmuje się badaniami rynku i opinii w jednej z największych firm badawczych w Polsce. Przez 4 lata doktorant w Instytucie Socjologii UW (doktoratu nie napisał). Naukowo zajmował się socjologią polityki i prawem wyborczym – autor kilku publikacji naukowych o tej tematyce.
W KOD niemal od początku, numer legitymacji 37, przez większość czasu człowiek zaplecza – przez rok protokolant Zarządu Głównego, delegat na Krajowy Zjazd, członek prezydium Zjazdu, członek Zarządu Komisarycznego. W 2017 roku wspierał organizację protestów marcowych, lipcowych, październikowych i grudniowych w obronie sądownictwa. Współorganizator marszu 6.11.2017 „Obudźcie się! Jeszcze nie jest za późno!” upamiętniającego Piotra Szczęsnego.
W zarządzie regionu chce odpowiadać za wybory samorządowe, a w szczególności za projekt Obywatelska Kontrola Wyborów. Chciałby także zająć się współpracą z innymi Regionami KOD, być przedstawicielem Mazowsza w Radzie Regionów.
Jędrzej Ochremiak jest członkiem zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.

 

 

 

Łukasz Wierzbowski

Projektant, a z wykształcenia psycholog, mikroprzedsiębiorca. Zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne. Lokalny aktywista biznesowy i społeczny. Poglądy centrowe, proeuropejskie, świadomy ateista.
W KOD niemal od początku. Wiceprzewodniczący, a później przewodniczący grupy lokalnej KOD Wawer. Wraz z grupą współorganizował niemal wszystkie rodzaje aktywności KOD.
Uważa, że to ostatnia szansa, by odbudować pozycję KOD wśród zwolenników zniszczoną przez ostatni trudny czas: „Jako KOD musimy się skupić na wywieraniu wpływu na polityków. Zwłaszcza tych z opozycji, a bez współpracy z innymi organizacjami tego nie da się zrobić. Współpraca i działanie poparte strategicznym myśleniem to jedyna droga do sukcesu”.
Łukasz Wierzbowski jest członkiem zespołu kandydatów, który pod hasłem „Wspólnie dla Mazowsza” postanowił zgłosić swoją gotowość do pracy w zarządzie Regionu Mazowsze. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją całego zespołu „Wspólnie dla Mazowsza”.


 

do góry

Kandydaci na członków Regionalnej Komisji RewizyjnejWitold J. Kozankiewicz

Sławomir Kubisa

Ewa B. Śnieżek

 

 

 

 

Witold J. Kozankiewicz

1. najważniejsze działania KOD Mazowsze

 • – ukierunkowanie działań na odzyskanie wiarygodności i popularności oraz wiodącej roli KOD-u Mazowsze w strukturach KOD-u
 • – dotychczasowe działania , protesty , marsze , ulotki, i najważniejsze zbliżające się wybory samorządowe

2. najważniejsze metody osiągnięcia celów

 • – dobra strategia , przekaz KOD-Obywatel , media , formy lobbingu , zmiana wizerunku z kryzysowego na przyjazny i dający nadzieję na „dobrą ” zmianę , skuteczny język KOD-u i budowa pozycji lidera

3. wymień swoje silne strony

 • – komunikatywny, uczciwy , (brak tzw. haków ) czysty politycznie , znajomość samego siebie i swoich możliwości ,

4. doświadczenie zawodowe

 • – ukończone studia ekonomiczne Finanse i statystyka na SGH
 • – od połowy 80 lat własna działalność gospodarcza ,
 • – produkcja i handel i zarządzanie zespołami ludzi ,

5. dyspozycyjność

 • – w zależności od potrzeby , oraz sytuacji w kraju ,

6. twoje podejście do kwestii współpracy z partiami

 • – konieczna jest współpraca z partiami których program jest zbieżny z naszym i naszą wrażliwością społeczną
 • – jasne określenie wspólnych celów ,
 • – wspieranie organizacji pozarządowych ,
 • – silna współpraca z organizacjami kobiecymi ,

7. od czego zaczniesz pracę

 • – analiza aktualnej sytuacji ,
 • – harmonogram pracy ,
 • – bliska współpraca z pozostałymi osobami ,

8. co zrobiłeś w KOD

 • – o początku byłem w KODzie ,
 • – brałem czynny udział w PIKODach,
 • – roznosiłem ulotki ,
 • – brałem udział we wszystkich marszach,
 • – przekonywałem ludzi do idei KOD-u

9. kto za tobą stoi

 • – mam rekomendacje grupy KOD Miasta Ogrody oraz grono moich znajomych

 

 

 

Sławomir Kubisa

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • – organizacja, integracja i mobilizacja środowisk demokratycznych – przede wszystkim w aspekcie wyborów samorządowych 2018
 • – tworzenie i dystrybucja w przestrzeni publicznej spójnego przekazu o praktycznej wyższości systemu demokratycznego nad nawet sprawną dyktaturą – czyli do czego na co dzień potrzebujemy demokracji

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • – Centralizacja strategii i decentralizacja celów szczegółowych i metod – przy rozwijaniu mocnych więzi poziomych dla wymiany doświadczeń

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • – komunikatywność, umiejętność współpracy, wyobraźnia. Najbardziej interesuje mnie utworzenie efektywnego systemu wymiany „Najlepszych Praktyk” wśród grup na Mazowszu i poza nim. Przy szczupłości zasobów musimy dbać o wysoka efektywność działania.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • – jestem geologiem z wykształcenia, ale przez większość życia zawodowego zajmowałem się meblarstwem. Przez 20 lat pracowałem w korporacji zaczynając jako technolog i handlowiec, potem zajmując się logistyką (- procesy/zespoły) i na koniec przekazywaniem wiedzy – komunikacją i szkoleniami (- procesy/zespoły). W tym okresie miałem okazję uczestniczyć w wielu bardzo efektywnych szkoleniach. Od 10 lat prowadzę małe wydawnictwo turystyczne, w którym z powodzeniem kieruję samym sobą 🙂 .

5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • – deklaruję elastycznie min. 30 godzin w miesiącu. W porze letniej deklaruje pracę zdalną, jestem często w terenie.

6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • – KOD tworzą osoby sympatyzujące z wieloma partiami i organizacjami pro-demokratycznymi – lub też należące do nich. KOD to jedyna organizacja ogólnokrajowa, której podstawowym celem jest („tylko!”) obrona i przywrócenie w pełni ładu demokratycznego w Polsce. Pomimo wielu ciosów i utraty liderów KOD, dzięki determinacji tych najbardziej wytrwałych, posiada unikalny potencjał do inicjowania i integrowania działań pro-demokratycznych. Naszym obowiązkiem jest współpraca ze wszystkimi, których różnie ukierunkowane działania przekładają się na obronę/przywrócenie demokracji.

7. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?

 • Pracę w Zarządzie zacznę od zapoznania się z pracą Grup Lokalnych i poznaniem wszystkich tworzących je ludzi.

8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • W KODzie 1.0 zajmowałem się komunikacją i podejmowałem próby z działaniami edukacyjnymi w grupie Lokalnej Miasta Ogrody. W ramach rekreacji organizowałem wycieczki rowerowe wokół Podkowy Leśnej. (wszystkich chętnych zapraszam od wiosny 🙂 ). W KODzie 2.0 jestem członkiem trzyosobowego Zarządu Tymczasowego i biorę udział w PIKODach. Brałem oczywiście udział we większości wydarzeń ulicznych (w grudniu 2017 we wszystkich)

9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • Mam rekomendacje członków Grupy Lokalnej Miasta Ogrody.

 

 

 

Ewa B. Śnieżek

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • – edukacja młodzieży (konstytucja, demokracja, faszyzm)
 • – działanie na rzecz środowiska (kontrole smogowe)
 • – akcje ulotkowe informujące o wydarzeniach, istotnych zmianach i działaniach władzy.
 • – popieranie i uczestnictwo w słusznych protestach
 • – monitorowanie wyborów

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • – spotkania z działaczami, politykami i historykami
 • – wspieranie grup działających lokalnie (dla zwierząt, dla dzieci, dla pomocy wszelkiej)
 • – rozdawanie ulotek do przekazania dalej (szczególnie na wsi gdzie nie dociera informacja)
 • – akcje zbierania podpisów
 • – organizowanie PIKOD-ów w małych miasteczkach
 • – obserwacja i czynny udział w kampanii wyborczej

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • – umiejętność edukowania młodzieży
 • – znajomość szeroko pojętego środowiska naturalnego
 • – determinacja w działaniu, bowiem żyłam już w systemie totalitarnym

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)?

 • – 15 lat pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym na stanowisku naukowym jako geolog
 • – 28 lat pracy jako nauczyciel licealny geografii, przedsiębiorczości i ekonomii

5. Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • Byłam:
 • – 25 lat wicedyrektorem liceum
 • – członkiem komisji ds. Dzieci i Młodzieży przy burmistrzu miasta Podkowa Leśna
 • – wiceprezesem Nauczycielskiego Towarzystwa Oświatowego przy starostwie powiatowym w Grodzisku Mazowieckim
 • – sekretarzem w Zarządzie TPLP
 • – członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ przy Staroście Powiatu grodziskiego
 • – radną miasta Podkowa Leśna przez dwie kadencje i przewodniczącą Komisji Społecznej i Rewizyjnej
 • – członkiem Zarządu Miasta Podkowa Leśna przez 4 lata
 • – sędzią przysięgłym w Sadzie Rejonowym w Warszawie przez 4 lata

6. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • – 1 dzień w tygodniu gdyż jeszcze pracuję w dwóch szkołach

7. Jakie jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • – oczywiście trzeba współpracować. My jako grupa lokalna Miasta Ogrody dobrze porozumiewamy się z Obywatelami RP ( robimy wspólne PIKOD-y) i innymi organizacjami

8. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?

 • – od programu i regulaminu działania, a potem harmonogramu prac

9. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • – jestem członkiem Grupy Lokalnej Miasta Ogrody. Uczestniczyłam w marszach, wiecach, demonstracjach ( w Warszawie i regularnie pod Sądem w Grodzisku Mazowieckim)
 • – miałam dyżur w PUCZEPIE
 • – brałam czynny udział w pracach grupy (zebrania, akcje ulotkowe-informacyjne w okolicy gł. na wsiach)
 • – brałam udział w zebraniach KOD Mazowsze w Warszawie
 • – organizowałam wraz z Grupą Lokalną Miasta Ogrody PIKOD-y w: Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku i Brwinowie, których tematy były różne w zależności od bieżącej sytuacji

10. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • – rekomendują mnie członkowie mojej Grupy Lokalnej Miasta Ogrody, którzy wybrali mnie do trójki przedstawicieli Grupy


 

do góry

Kandydaci na członków Regionalnego Sądu KoleżeńskiegoBarbara Kaczkowska

Witold J. Kozankiewicz

Sławomir Kubisa

Barbara M. Rutkowska

Marcin Smoczyński

Beata Somerschaf

Ewa B. Śnieżek

 

 

 

 

Barbara Kaczkowska

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze. (Wybrałam cztery poniższe, każdy z nich jest tak samo istotny.)

 •     a. Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi demokratycznego państwa prawnego,
 •     b. Wspieranie i rozwijanie idei państwa neutralnego światopoglądowo,
 •     c. Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji, przeciwdziałanie łamaniu praw kobiet,
 •     d. Przestrzeganie praw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera.

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • Szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa, pomoc słabszym i pokrzywdzonym, stałe monitorowanie działań władz państwowych i samorządowych oraz interweniowanie w przypadkach zauważonych nieprawidłowości.

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • Empatia, wrażliwość społeczna, umiejętność prowadzenia dialogu. Jestem gotowa rozmawiać i toczyć spory w obronie wartości, jednocześnie starając się rozumieć różne punkty widzenia.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • Jestem psychologiem i psychoterapeutą, praca z ludźmi od czterdziestu lat nauczyła mnie współpracy, wspierania potrzebujących, dawania empatii, ale także towarzyszenia i inspirowania do zmian postaw i zachowań. Mam także umiejętność prowadzenia mediacji metodą NVC (Non-Violent Communication), czyli Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenbrga

5. Dyspozycyjność ,“ ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • Jeśli to ma być praca pro publico bono, mogę zaoferować jeden dzień w tygodniu.

6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • Jeśli postępują zgodnie z wymienionymi przeze mnie w punkcie pierwszym zasadami, nie widzę problemu we współpracy.

7. Od czego zaczniesz pracę sądzie koleżeńskim?

 • Od zapoznania się z dotychczasowymi działaniami Sądu Koleżeńskiego i sprawami, które były przedmiotem sporów.

8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • Brałam udział w Pikodach, miałam publiczne wystąpienie 8 marca na Rynku w Piasecznie na temat Konwencji Antyprzemocowej i Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych, na Święcie Niepodległości 3 czerwca byłam współorganizatorem Święta, przygotowałam i prowadziłam konkurs wiedzy związany z tematem i wiadomościami o Piasecznie, składałam kwiaty w Dzień Niepodległości na Rynku w Piasecznie, uczestniczę czynnie w spotkaniach Grupy Lokalnej.

9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)?

 • Mam rekomendację Zarządu Grupy Lokalnej z Piaseczna.

 

 

 

Witold J. Kozankiewicz

1. najważniejsze działania KOD Mazowsze

 • – ukierunkowanie działań na odzyskanie wiarygodności i popularności oraz wiodącej roli KOD-u Mazowsze w strukturach KOD-u
 • – dotychczasowe działania , protesty , marsze , ulotki, i najważniejsze zbliżające się wybory samorządowe

2. najważniejsze metody osiągnięcia celów

 • – dobra strategia , przekaz KOD-Obywatel , media , formy lobbingu , zmiana wizerunku z kryzysowego na przyjazny i dający nadzieję na „dobrą ” zmianę , skuteczny język KOD-u i budowa pozycji lidera

3. wymień swoje silne strony

 • – komunikatywny, uczciwy , (brak tzw. haków ) czysty politycznie , znajomość samego siebie i swoich możliwości ,

4. doświadczenie zawodowe

 • – ukończone studia ekonomiczne Finanse i statystyka na SGH
 • – od połowy 80 lat własna działalność gospodarcza ,
 • – produkcja i handel i zarządzanie zespołami ludzi ,

5. dyspozycyjność

 • – w zależności od potrzeby , oraz sytuacji w kraju ,

6. twoje podejście do kwestii współpracy z partiami

 • – konieczna jest współpraca z partiami których program jest zbieżny z naszym i naszą wrażliwością społeczną
 • – jasne określenie wspólnych celów ,
 • – wspieranie organizacji pozarządowych ,
 • – silna współpraca z organizacjami kobiecymi ,

7. od czego zaczniesz pracę

 • – analiza aktualnej sytuacji ,
 • – harmonogram pracy ,
 • – bliska współpraca z pozostałymi osobami ,

8. co zrobiłeś w KOD

 • – o początku byłem w KODzie ,
 • – brałem czynny udział w PIKODach,
 • – roznosiłem ulotki ,
 • – brałem udział we wszystkich marszach,
 • – przekonywałem ludzi do idei KOD-u

9. kto za tobą stoi

 • – mam rekomendacje grupy KOD Miasta Ogrody oraz grono moich znajomych

/td>

 

 

 

Sławomir Kubisa

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • – organizacja, integracja i mobilizacja środowisk demokratycznych – przede wszystkim w aspekcie wyborów samorządowych 2018
 • – tworzenie i dystrybucja w przestrzeni publicznej spójnego przekazu o praktycznej wyższości systemu demokratycznego nad nawet sprawną dyktaturą – czyli do czego na co dzień potrzebujemy demokracji

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • – Centralizacja strategii i decentralizacja celów szczegółowych i metod – przy rozwijaniu mocnych więzi poziomych dla wymiany doświadczeń

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • – komunikatywność, umiejętność współpracy, wyobraźnia. Najbardziej interesuje mnie utworzenie efektywnego systemu wymiany „Najlepszych Praktyk” wśród grup na Mazowszu i poza nim. Przy szczupłości zasobów musimy dbać o wysoka efektywność działania.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • – jestem geologiem z wykształcenia, ale przez większość życia zawodowego zajmowałem się meblarstwem. Przez 20 lat pracowałem w korporacji zaczynając jako technolog i handlowiec, potem zajmując się logistyką (- procesy/zespoły) i na koniec przekazywaniem wiedzy – komunikacją i szkoleniami (- procesy/zespoły). W tym okresie miałem okazję uczestniczyć w wielu bardzo efektywnych szkoleniach. Od 10 lat prowadzę małe wydawnictwo turystyczne, w którym z powodzeniem kieruję samym sobą 🙂 .

5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • – deklaruję elastycznie min. 30 godzin w miesiącu. W porze letniej deklaruje pracę zdalną, jestem często w terenie.

6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • – KOD tworzą osoby sympatyzujące z wieloma partiami i organizacjami pro-demokratycznymi – lub też należące do nich. KOD to jedyna organizacja ogólnokrajowa, której podstawowym celem jest („tylko!”) obrona i przywrócenie w pełni ładu demokratycznego w Polsce. Pomimo wielu ciosów i utraty liderów KOD, dzięki determinacji tych najbardziej wytrwałych, posiada unikalny potencjał do inicjowania i integrowania działań pro-demokratycznych. Naszym obowiązkiem jest współpraca ze wszystkimi, których różnie ukierunkowane działania przekładają się na obronę/przywrócenie demokracji.

7. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?

 • Pracę w Zarządzie zacznę od zapoznania się z pracą Grup Lokalnych i poznaniem wszystkich tworzących je ludzi.

8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • W KODzie 1.0 zajmowałem się komunikacją i podejmowałem próby z działaniami edukacyjnymi w grupie Lokalnej Miasta Ogrody. W ramach rekreacji organizowałem wycieczki rowerowe wokół Podkowy Leśnej. (wszystkich chętnych zapraszam od wiosny 🙂 ). W KODzie 2.0 jestem członkiem trzyosobowego Zarządu Tymczasowego i biorę udział w PIKODach. Brałem oczywiście udział we większości wydarzeń ulicznych (w grudniu 2017 we wszystkich)

9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • Mam rekomendacje członków Grupy Lokalnej Miasta Ogrody.

 

 

 

Barbara M. Rutkowska

1. Wymień dwa najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • Reagowanie na bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, propagowanie idei państwa prawa, przede wszystkim wśród młodzieży.

2. Jakie wg Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • Organizowanie PIKODów i aktywny w nich udział, akcje ulotkowe, zbieranie podpisów, uczestnictwo w protestach.

3. Wymień trzy swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD?

 • Znajomość prawa i umiejętność wykładni przepisów, w tym również przepisów konstytucyjnych. Zdolność do osiągania kompromisów.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe ( dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami, zespołami, samym sobą?

 • 25 lat praktyki adwokackiej w ramach kancelarii indywidualnej, w tym 8 lat na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.

5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • Jeden dzień w tygodniu.

6. Jakie jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • Należy poszukiwać sojuszników w kwestiach fundamentalnych.

7. Od czego zaczniesz pracę w Zarządzie/Sądzie Koleżeńskim/Komisji Rewizyjnej jako delegatka?

 • Stworzenie ram formalno – organizacyjnych (regulamin pracy), opracowanie programu i harmonogramu pracy.

8. Co do tej pory zrobiłaś w KOD (konkrety)?

 • Jestem członkiem grupy lokalnej Miasta Ogrody, uczestniczyłam w marszach, wiecach, demonstracjach, brałam czynny udział w pracach grupy (zebrania, akcje ulotkowo – informacyjne), brałam udział w zebraniach KOD Mazowsze w Warszawie, organizowałam wraz z grupą lokalną Miasta Ogrody PIKODy w Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku i Brwinowie.

9. „Kto za Tobą stoi”, czyli jakie masz rekomendacje – referencje?

 • Rekomendują mnie członkowie mojej grupy lokalnej Miasta Ogrody.

 

 

 

Marcin Smoczyński

                                            

 

 

 

Beata Somerschaf

Jestem członkinią Grupy Lokalnej Mokotów. Mój numer legitymacji to 34.

Znalazłam się w KODzie, bo Polskę ogarnęło szaleństwo, a ja odkąd pamiętam staram się porządkować szaleństwa.

Przez bez mała trzydzieści lat sprawdzałam się w tej roli, uczestnicząc w produkcjach filmowych i teatralnych, w tym najsłynniejszych musicali, a także współkierując organizacją Turniejów Tenisowych WTA Tour w Polsce, bo współpraca z ludźmi o bardzo zróżnicowanych osobowościach i często w bojowych warunkach, nauczyła mnie panowania nad rzeczywistością.

Moje specjalności to sprawy niemożliwe do rozwiązania, sprzątanie wszelkich bałaganów oraz cuda.

Posiadłam umiejętność doprowadzenia do porozumienia wielu silnych osobowości i nietuzinkowych jednostek.

Za swoje mocne strony uważam Otwartość, Szczerość i Uczciwość a także umiejętność nawiązywania dialogu oraz zdolności organizacyjne.

Uczestniczyłam w PIKOD-ach, manifestacjach oraz wielu innych przedsięwzięciach; nie było mnie widać na scenie, bo zajmowałam się pracami organizacyjnymi na zapleczu.

Od początku byłam jedną z koordynatorek projektu Przestrzeń Wolności, który wciąż czeka na lepsze czasy…

Od roku pracuję w Stowarzyszeniu prowadząc biuro Zarządu KOD-u.
Należę również do zespołu Działu Członkowskiego.

„Stoję sama za sobą”, ale liczę na poparcie wielu przyjaciół poznanych właśnie w KODzie, a jest to przyjaźń najbardziej dojrzała, bo sprawdzona we wspólnym w działaniu i wzajemnym wspieraniu się.

Liczę też na poparcie osób, które poznały mnie poprzez moją pracę i zaangażowanie w różne formy działalności.

Umiem i lubię współpracować.

Popieram działania Stowarzyszenia zmierzające do pozyskiwania grantów z UE dla realizacji naszych celów statutowych. Jestem także za nawiązywaniem kontaktów z podobnymi organizacjami działającymi w innych krajach UE.

Jako Członkini Sądu Koleżeńskiego będę obiektywnie i uczciwie rozstrzygać sprawy powierzone Sądowi. Jeden z przyjaciół powiedział, że jestem sprawiedliwa i niezawisła – wykorzystam to w pracy, gdy zostanę wybrana.

 

 

 

Ewa B. Śnieżek

1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • – edukacja młodzieży (konstytucja, demokracja, faszyzm)
 • – działanie na rzecz środowiska (kontrole smogowe)
 • – akcje ulotkowe informujące o wydarzeniach, istotnych zmianach i działaniach władzy.
 • – popieranie i uczestnictwo w słusznych protestach
 • – monitorowanie wyborów

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • – spotkania z działaczami, politykami i historykami
 • – wspieranie grup działających lokalnie (dla zwierząt, dla dzieci, dla pomocy wszelkiej)
 • – rozdawanie ulotek do przekazania dalej (szczególnie na wsi gdzie nie dociera informacja)
 • – akcje zbierania podpisów
 • – organizowanie PIKOD-ów w małych miasteczkach
 • – obserwacja i czynny udział w kampanii wyborczej

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 • – umiejętność edukowania młodzieży
 • – znajomość szeroko pojętego środowiska naturalnego
 • – determinacja w działaniu, bowiem żyłam już w systemie totalitarnym

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)?

 • – 15 lat pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym na stanowisku naukowym jako geolog
 • – 28 lat pracy jako nauczyciel licealny geografii, przedsiębiorczości i ekonomii

5. Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • Byłam:
 • – 25 lat wicedyrektorem liceum
 • – członkiem komisji ds. Dzieci i Młodzieży przy burmistrzu miasta Podkowa Leśna
 • – wiceprezesem Nauczycielskiego Towarzystwa Oświatowego przy starostwie powiatowym w Grodzisku Mazowieckim
 • – sekretarzem w Zarządzie TPLP
 • – członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych ZOZ przy Staroście Powiatu grodziskiego
 • – radną miasta Podkowa Leśna przez dwie kadencje i przewodniczącą Komisji Społecznej i Rewizyjnej
 • – członkiem Zarządu Miasta Podkowa Leśna przez 4 lata
 • – sędzią przysięgłym w Sadzie Rejonowym w Warszawie przez 4 lata

6. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • – 1 dzień w tygodniu gdyż jeszcze pracuję w dwóch szkołach

7. Jakie jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • – oczywiście trzeba współpracować. My jako grupa lokalna Miasta Ogrody dobrze porozumiewamy się z Obywatelami RP ( robimy wspólne PIKOD-y) i innymi organizacjami

8. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?

 • – od programu i regulaminu działania, a potem harmonogramu prac

9. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • – jestem członkiem Grupy Lokalnej Miasta Ogrody. Uczestniczyłam w marszach, wiecach, demonstracjach ( w Warszawie i regularnie pod Sądem w Grodzisku Mazowieckim)
 • – miałam dyżur w PUCZEPIE
 • – brałam czynny udział w pracach grupy (zebrania, akcje ulotkowe-informacyjne w okolicy gł. na wsiach)
 • – brałam udział w zebraniach KOD Mazowsze w Warszawie
 • – organizowałam wraz z Grupą Lokalną Miasta Ogrody PIKOD-y w: Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku i Brwinowie, których tematy były różne w zależności od bieżącej sytuacji

10. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • – rekomendują mnie członkowie mojej Grupy Lokalnej Miasta Ogrody, którzy wybrali mnie do trójki przedstawicieli Grupy


 

do góry

Kandydaci na Delegatów Regionu Mazowsze na Krajowy ZjazdMagda Marlena Lesiak

Rafał Prygiel

Zofia Sanejko

Beata Somerschaf

Łukasz Wierzbowski

 

 

 

Magda Marlena Lesiak

 1. Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.
  • Edukacja obywatelska
  • Recenzowanie działań władz samorządowych (lokalnych) i centralnych
 2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?
  • Ad edukacja obywatelska – regularne organizowanie debat, spotkań i szkoleń z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu samorządu, praw obywatelskich, Konstytucji, a także z zakresu miękkich umiejętności zwiększających skuteczność działania liderów społecznych. Publikowanie biuletynów, poradników, ulotek adresowanych do określonych grup społecznych. Organizowanie akcji typu
  • Ad recenzowanie działań władz lokalnych i centralnych – współpraca z organizacjami typu watchdog, udział w konsultacjach społecznych dotyczących lokalnych inicjatyw. Powołanie thinktanku, którego zadaniem m.in. będzie opracowywanie propozycji rozwiązania problemów dotyczących praw obywatelskich. Mobilizacja opozycji do działania. Organizowanie (we współpracy z innymi organizacjami prodemokratycznymi) protestów w odpowiedzi na niedemokratyczne posunięcia władzy.
 3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.
  • Umiejętność skutecznej realizacji projektów
  • Umiejętność motywowania, zachęcania ludzi do współpracy
  • Gotowość i umiejętność do szukania pozytywów w trudnych sytuacjach
 4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?
  • Z wykształcenia jestem kulturoznawcą
  • Od 23 lat zajmuję się szkoleniami, projektuję i realizuję rozwiązania rozwojowe/edukacyjne dla dorosłych
  • Moje doświadczenie w zarządzaniu to prowadzenie swojej firmy, prowadzenie zespołów projektowych (od 2 do 50 osobowych), organizacja konsorcjów projektowych (kilka współpracujących firm) i koordynacja ich pracy; zarządzanie działem w dużej firmie szkoleniowej.
 5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?
  • Tygodniowo ok. 10 godzin
 6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?
  • Jestem otwarta na współpracę z takimi organizacjami prodemokratycznymi, z którymi mamy zbieżne cele i wartości w stopniu niezbędnym do skutecznej realizacji wspólnych projektów. Uważam, że powinniśmy współpracować z partiami w zakresie monitorowania wyborów, działań profrekwencyjnych, weryfikacji kandydatów do władz, a także budowania koalicji, jeśli będzie zachodzić potrzeba, aby protestować przeciwko działaniom władzy łamiącym prawo.
 7. Od czego zaczniesz pracę w zarządzie/sądzie koleżeńskim/komisji rewizyjnej/jako delegat/ka?
  • Uważam, że kluczowe dla KOD jest określenie celu i programu działania. Zapisy statutowe to zbyt mało, aby nakreślić plan działania w taki sposób, aby członkowie KOD wiedzieli, co i dlaczego mają robić. Dlatego w pierwszej kolejności chcę podjąć działania na rzecz niezwłocznego zwołania krajowego zjazdu programowego.
 8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?
  • Jestem współzałożycielką grupy lokalnej Bemowo-Wola, którą powołaliśmy 18 grudnia 2015 r. (najpierw Bemowo, potem dołączyła Wola),
  • Byłam tymczasową koordynatorką grupy, a następnie do września br. przewodniczącą zarządu grupy lokalnej,
  • Aktywnie uczestniczyłam w pracach Tymczasowej rady Koordynatorów, potem w Radzie Regionu,
  • Od 23 sierpnia br. jestem członkinią Zarządu Komisarycznego dla Regionu Mazowsze.
  • Podczas dwuletniej pracy w KOD wielokrotnie współorganizowałam PIKODy, marsze, uczestniczyłam w marszach i manifestacjach (także jako kwestorka), przygotowywałam ulotki, materiały propagandowe. Zaprojektowałam i zrealizowałam cykl szkoleń Skuteczny Lider KOD adresowany do liderów w grupach lokalnych (w sumie 16 osób) oraz cykl szkoleń dla naszej GL (zakres: korzystanie z Facebooka, komunikacja bez przemocy, asertywność). Byłam inicjatorką Akcji Sądy, akcji Książki w pudle.
 9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)
  • Liczę na wsparcie koleżanek i kolegów z mojej grupy lokalnej Bemowo-Wola, a także z Rady Regionu, które poprosiłam o rekomendację.

 

 

 

Rafał Prygiel

Pierwszy ważny cel działania KOD Mazowsze to reaktywne pokazywanie sprzeciwu – czyli odpowiedź na działania władz łamiących prawa obywateli. Drugi dużo ważniejszy cel – edukacja obywatelska, czyli jak obywatel może kontrolować działanie państwa, w tym przygotowanie prawa.

Sprzeciw można pokazywać na ulicy przy manifestacji, w postaci akcji, pikiet i happeningów. Edukacja to spotkania z ludźmi i przekazywanie informacji o mechanizmach i relacjach obywatel – instytucje państwowe.

Moje silne strony to analityczne i systemowe podejście do problemów, szybka adaptacja do zmieniających się warunków, wiedza o funkcjonowaniu i przenikaniu się różnych dziedzin, upór przy dążeniu do celu

Doświadczenie:

budownictwo i inżynieria komunikacyjna – siedem lat studiów, liczne remonty w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i innych ogólnobudowlanych

informatyka i telekomunikacja – ponad dziesięć lat pracy przy systemach przesyłu danych

kontakt z klientem – ponad dziesięć lat w kontaktach z klientami oraz obsłudze przy zachowaniu procedur

prawo pracy – od ponad dziesięciu lat, w tym sprawy sądowe z korporacjami: jedna wygrana i druga z 99% prawdopodobieństwem wygrania w toku.

kontakt z klientem – ponad dziesięć lat w kontaktach z klientami oraz obsłudze przy zachowaniu procedur

Pracuje w pełnym wymiarze czasu w systemie zrównoważonym, więc jestem w stanie poświęcić kilkanaście-kilkadziesiąt godzin w tygodniu na działalność dla KOD.

Nie mam uprzedzeń do żadnej z organizacji i jestem gotów na współdziałanie z prawie każdym. Współpraca musi być na jasnych zasadach zadeklarowanych na wstępie. Brak jest mojej zgody na wykorzystywanie ludzi i stowarzyszenia KOD do własnych celów, szczególnie przez partie polityczne.

Jako delegat chciałbym zacząć od poznania i wysłuchania opinii innych delegatów (spoza Mazowsza) i pracy przy poprawianiu statutu stowarzyszenia.

Do tej pory dla KOD pracowałem jako strażnik, straceniec Namiotu-Puczepy, uczestniczyłem w prawie wszystkich imprezach na terenie Warszawy, jak też w kilku w innych miastach. Obecnie pracuje w Grupie Bemowo-Wola (obecnie przewodniczący zarządu grupy) i w Zarządzie Komisarycznym Regionu …

Zapewne mam poparcie Grupa Bemowo-Wola … Szczerze mówiąc, nie starałem się o referencję, ale z tego, co wiem, jestem postrzegany jako osoba niekonfliktowa i popierają mnie osoby z różnych środowisk, także spoza grupy.

 

 

 

Zofia Sanejko

1.Wymień 2 najważniejsze cele działania KOD Mazowsze.

 • Cel nadrzędny dla wszystkich, a więc i dla Mazowsza to odzyskać dla Polski demokrację! Temu powinny być podporządkowane wszystkie pozostałe cele, a są to
 • 1. doprowadzić do wolnych i uczciwych wyborów najpierw samorządowych, a potem parlamentarnych
 • 2. budować społeczeństwo obywatelskie poprzez edukację, informację i anty-propagandę

2. Jakie według Ciebie są najskuteczniejsze metody osiągnięcia tych celów?

 • Najważniejsze to WSPÓLNIE – wspólnie ze wszystkimi grupami lokalnymi ale też we współpracy z innymi regionami. Polska to nie jest suma niezależnych regionów ale jeden kraj i bardzo ważne jest aby inicjować działania spójne i wspólne. Wspólnie oznacza też konieczność współpracy ze wszystkimi innymi ruchami obywatelskimi oraz partiami politycznymi. Nie jesteśmy monarchią, ale demokracja parlamentarną i bez współpracy z partiami nie da się wygrać wyborów. Metody działania to
 •     – KOMUNIKACJA -> przede wszystkim stała komunikacja ze społeczeństwem (nie tylko w Internecie) ale na ulicach z ulotkami i z akcjami informacyjnymi i „propagandowymi”. Obecność w mediach i tworzenie ku temu okazji.
 •     – PRZESTAĆ SIEDZIEĆ TYLKO WE WŁASNEJ PIASKOWNICY -> nieustające „ewangelizowanie”, nie wystarczy być, przyjść, trzeba nauczyć się przełamywać sferę komfortu i namawiać innych, nauczyć się życzliwie rozmawiać z tym, którzy nie są zaangażowani i wyrywać z marazmu obojętnych. Angażować!
 •     – NIE POZWOLIĆ „URZĄDZAĆ SIĘ W CZARNEJ D…” -> przemyślane i skoordynowane z innymi organizacjami protesty, najlepiej o takim charakterze, który będzie z jednej strony pokazywał naszą siłę i sprzeciw ale też będzie dokuczliwy dla łamiących prawo władz.
 •     -PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ CZYNNIE, A NIE CZEKAĆ -> naciskać i żądać od prodemokratycznych partii politycznych takiego budowania programów i takiej aktywności żeby WYGRAŁY wybory ! I wspierać ich w tym działaniu.

3. Wymień 3 swoje silne strony i jak chcesz je wykorzystać dla dobra KOD.

 •     1. Myślenie strategiczne
 •     2. Skuteczność w działaniu
 •     3. Sprawność w posługiwaniu się językiem polskim
 • Wykorzystuję na ile mogę swoje silne strony poprzez pracę w sekcji programowej, pomoc w organizowaniu i nagłaśnianiu ( w mediach) wydarzeń, redagowaniu materiałów, prowadzeniu spotkań.

4. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe (dziedzina, zakres, ile lat)? Jakie masz doświadczenie w kierowaniu procesami/zespołami/samym sobą?

 • Z wykształcenia jestem filologiem polskim, ale od 27 lat pracuję w korporacjach zajmujących się komunikacją społeczną (reklama, media). Od ponad 30 lat kieruję zespołami i projektami.

5. Dyspozycyjność – ile czasu możesz poświęcić na pracę dla KOD?

 • Pracuję i to jest jedyne moje ograniczenie. Każdą wolną chwilę po pracy i większość weekendów od dwóch lat poświęcam pracy w KOD lub innym działaniom dla odzyskania demokracji. Dzieci mam dorosłe, a męża nie zostawiam samego bo… działamy razem 🙂

6. Jaka jest Twoje podejście do kwestii współpracy z innymi organizacjami oraz partiami politycznymi?

 • Uważam, że powinniśmy współpracować i współdziałać. Kiedy dom się pali, kłótnie rodzinne o to kto ma rację i o to gdzie kto chce postawić kanapę są małostkowe i śmieszne. Żadne ambicje nie mają prawa odgrywać roli. Racja jest tylko jedna –polska racja stanu ! Dlatego ja współpracuję (i do tego namawiam) z każdym, kto działa na rzecz odzyskania polskiej demokracji. Nie jest istotne logo, sztandar ani lider.

7. Od czego zaczniesz pracę w jako delegat/ka?

 • Od zapoznania się ze statutowymi obowiązkami delegatów oraz od zapoznania się z tym co do tej pory zrobili i jakie są ich najbliższe wyzwania. Ponieważ delegaci są ze wszystkich regionów, uważam, że mogliby odegrać również rolę wspomagającą budowanie w ramach KOD-u „sieci”. Czyli dzieleniu się doświadczeniami i materiałami pomiędzy grupami. Zwłaszcza w roku przygotowań do wyborów samorządowych.

8. Co do tej pory zrobiłeś w KOD (konkrety)?

 • Oprócz uczestniczenia w protestach i marszach (co oczywiste) uczestniczyłam w
 •     1. tworzeniu i rozdawaniu ulotek
 •     2. przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji dla rolników (projekt „Rolnik”)
 •     3. pomoc w organizowanym przez GL KOD Piaseczno pikniku demokratycznym „Wolne Piaseczno” – wywiady z politykami
 •     4. szkoleniu z umiejętności prezentacyjnych w zaprzyjaźnionej GL Pabianice
 •     5. prowadzenie debaty przed poprzednimi wyborami na Mazowszu
 •     6. organizowanie pokazu filmu „80 milionów” z udziałem prawdziwych uczestników legendarnej akcji Solidarności
 •     7. pomoc przy akcjach nagłaśniających protesty i manifestacje w mediach
 •     8. współpraca z Think Tankiem Sekcją Programową

9. „Kto za Tobą stoi” czyli jakie masz rekomendacje/referencje (np. członkowie Twojej grupy lokalnej lub tematycznej, ale w realu nie na FB)

 • Mogą poświadczyć o mojej pracy: jeden z pierwszych koordynatorów GL Piaseczno – Radosław Nowak, obecna przewodnicząca zarządu GL Piaseczno – Kasia Matuszewska, członek GL Piaseczno (i jednocześnie członek N) – Piotrek Kandyba.

 

 

 

Beata Somerschaf

Jestem członkinią Grupy Lokalnej Mokotów. Mój numer legitymacji to 34.

Znalazłam się w KODzie, bo Polskę ogarnęło szaleństwo, a ja odkąd pamiętam staram się porządkować szaleństwa.

Przez bez mała trzydzieści lat sprawdzałam się w tej roli, uczestnicząc w produkcjach filmowych i teatralnych, w tym najsłynniejszych musicali, a także współkierując organizacją Turniejów Tenisowych WTA Tour w Polsce, bo współpraca z ludźmi o bardzo zróżnicowanych osobowościach i często w bojowych warunkach, nauczyła mnie panowania nad rzeczywistością.

Moje specjalności to sprawy niemożliwe do rozwiązania, sprzątanie wszelkich bałaganów oraz cuda.

Posiadłam umiejętność doprowadzenia do porozumienia wielu silnych osobowości i nietuzinkowych jednostek.

Za swoje mocne strony uważam Otwartość, Szczerość i Uczciwość a także umiejętność nawiązywania dialogu oraz zdolności organizacyjne.

Uczestniczyłam w PIKOD-ach, manifestacjach oraz wielu innych przedsięwzięciach; nie było mnie widać na scenie, bo zajmowałam się pracami organizacyjnymi na zapleczu.

Od początku byłam jedną z koordynatorek projektu Przestrzeń Wolności, który wciąż czeka na lepsze czasy…

Od roku pracuję w Stowarzyszeniu prowadząc biuro Zarządu KOD-u.
Należę również do zespołu Działu Członkowskiego.

„Stoję sama za sobą”, ale liczę na poparcie wielu przyjaciół poznanych właśnie w KODzie, a jest to przyjaźń najbardziej dojrzała, bo sprawdzona we wspólnym w działaniu i wzajemnym wspieraniu się.

Liczę też na poparcie osób, które poznały mnie poprzez moją pracę i zaangażowanie w różne formy działalności.

Umiem i lubię współpracować.

Jako Delegatka chciałabym wypracować najlepszą formę partnerstwa i dialogu zarówno z delegatami pozostałych regionów, jak i z innymi organizacjami o podobnym charakterze: np. z Polską Fundacją im. R.Schumana, Fundacją B.Geremka, Helsińską Fundacją Praw Człowieka itp.

Popieram działania Stowarzyszenia zmierzające do pozyskiwania grantów z UE dla realizacji naszych celów statutowych. Jestem także za nawiązywaniem kontaktów z podobnymi organizacjami działającymi w innych krajach UE.

 

 

 

Łukasz Wierzbowski

Projektant, a z wykształcenia psycholog, mikroprzedsiębiorca. Zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne. Lokalny aktywista biznesowy i społeczny. Poglądy centrowe, proeuropejskie, świadomy ateista.
W KOD niemal od początku. Wiceprzewodniczący, a później przewodniczący grupy lokalnej KOD Wawer. Wraz z grupą współorganizował niemal wszystkie rodzaje aktywności KOD.
Uważa, że to ostatnia szansa, by odbudować pozycję KOD wśród zwolenników zniszczoną przez ostatni trudny czas: „Jako KOD musimy się skupić na wywieraniu wpływu na polityków. Zwłaszcza tych z opozycji, a bez współpracy z innymi organizacjami tego nie da się zrobić. Współpraca i działanie poparte strategicznym myśleniem to jedyna droga do sukcesu”.


 

do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij