10 kwietnia protest uczniów i rodziców

Od kilku miesięcy każdego „dziesiątego” dzieci w wielu miejscach w kraju zostają w domach, by zamanifestować sprzeciw wobec deformy edukacji. Weź udział w szkolnym proteście! 

Ogólnopolską akcję łączącą rodziców przeciwnych zmianom w edukacji poparło kilkaset tysięcy rodzin.  Pierwszy strajk przeciw reformie edukacji odbył się 10 stycznia w Zielonej Górze, potem dołączyły inne miasta. W ubiegłym miesiącu w akcji strajkowej wzięli udział uczniowie ze szkół warszawskich, np. gimnazjum nr 42 i szkoły podstawowej nr 303 i Społecznego Gimnazjum nr 20. W gimnazjum nr 119 większość uczniów była nieobecna (z 216 do szkoły przyszło 17).  

Protest szkolny 10 kwietniaW tym miesiącu organizatorzy proszą, aby dzieci zostawić w domu na co najmniej pierwsze dwie godziny lekcyjne. Namawiają co prawda do całodziennej nieobecności, ale wiadomo, że może to być trudne, gdy np. rodzice pracują.  Twierdzą, że reforma jest chaotyczna, niepotrzebnie likwiduje się gimnazja. Nie chcą podstaw programowych rodem z PRL i marnotrawienia miliardów złotych z podatków na niepotrzebne zmiany. Zwracają uwagę, że politycy wykluczali naukowców z rozmowy o kształcie edukacji, a to wielki błąd. 

Inne gremia także uważają za błąd celowość, sposób wprowadzania i założenia reformy:

List 86 profesorów i doktorów, pracowników naukowych polskich uniwersytetów – specjalistów z zakresu pedagogiki i badań edukacyjnych 

„Nasi uczniowie posiadają umiejętności wyróżniające ich w Europie i na świecie. Nie wolno tego potencjału zmarnować gwałtownymi reformami. Prosimy o adekwatny czas na debatę włączającą szerokie środowiska naukowe w dyskusję o przyszłości polskiej edukacji. Apelujemy o uwzględnienie wyników badań naukowych i głosów ekspertów przy planowaniu przyszłych przekształceń” (za: www.znp.edu.pl). 

 

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Uwagi do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

„Przedstawiony do konsultacji projekt Podstawy programowej wykształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej to dokument pod wieloma względami budzący zastrzeżenia”. „Pod względem struktury i porządku treści jest niestaranny, chaotyczny i niedopracowany”. „To dokument zakorzeniony w potocznych koncepcjach dydaktycznych, sprzeczny z najnowszą wiedzą z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii oświaty, przygotowany w sposób, który mógłby być akceptowalny na poziomie wstępnych projektów nauczycielskich, ale nie na poziomie ogólnonarodowej podstawy programu kształcenia. Projekt do złudzenia przypomina model ‚jedynie słusznego’ dokumentu państwowego z czasów peerelowskich, zapewniająca ścisłą kontrolę nad szkołą. Podstawa przeczy wypracowanym fundamentalnym założeniom na temat edukacji” (za: www.pan.uz.zgora.pl). 

 

Rada Języka Polskiego – Uwagi do projektu podstawy programowej języka polskiego 

„Przedstawiony do prekonsultacji projekt podstawy programowej jest niespójny, nielogiczny, z licznymi błędami, także natury językowej i terminologicznej. Wykazuje niekompetencje zespołu autorskiego, szczególnie jeśli chodzi o metodykę przedmiotową i psychologię rozwojową. Preferowana jest wiedza, a niedostosowanie jej zakresu do możliwości poznawczych uczniów spowoduje, że będzie przyswajana biernie i pamięciowo” (za: www.rjp.pan.pl). 

 

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich dot. projektów ustaw reformujących system edukacji  

„Uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Szkół Polskich nie akceptują ani potrzeby, ani głównych kierunków reformy edukacji. (…) 

  • Proponowana reforma skraca jednolity cykl kształcenia ogólnego z dziewięciu do ośmiu lat. Nie może to pozostać bez skutków dla przeciętnego poziomu wykształcenia następnych pokoleń Polaków.  
  • Wyjątkowo słabo uzasadniono potrzebę wydłużenia liceum ogólnokształcącego do 4 lat odwołując się wyłącznie do epitetów. 
  • Projektowane zmiany strukturalne doprowadzą ponadto do rozdźwięku między poziomami kształcenia w Polsce i innych krajach europejskich. W ten sposób proponowane rozwiązania w poważnym stopniu utrudnią naszej młodzieży międzynarodową mobilność edukacyjną. 
  • Wydłużenie szkoły podstawowej oznacza także dłuższe pozostawanie dzieci wiejskich w gorzej wyposażonych sprzętowo oraz kadrowo małych szkołach wiejskich. Także ten stan nie może pozostać bez konsekwencji dla tych dzieci. Wiele z nich może zostać pozbawionych możliwości osiągnięcia poziomu wykształcenia. który mogłyby uzyskać na dzisiejszej ścieżce kształcenia. To jest ogromnie ważna przesłanka społeczna.  
  • Argumentacja odwołująca się do sprawniejszej pracy wychowawczej w ośmioklasowej szkole podstawowej z młodzieżą wchodzącą w ‚kontestujący’ etap rozwoju nie znajduje potwierdzenia w badaniach – dziś większe kłopoty wychowawcze niż gimnazjaliści sprawiają uczniowie pod koniec szkoły podstawowej.  
  • W projekcie znalazł się· też przepis, który stanowi istotne zagrożenie dla systemów rekrutacyjnych szkół wyższych.  
  • Uzasadnienie do ustawy stara się sprawić wrażenie, że proponowane zmiany były konsultowane ze środowiskiem akademickim. Gdyby MEN chciało uzyskać rzetelną informację o opinii rektorów polskich uczelni w sprawie zmian, jakie zachodziły w oświacie w ostatnich latach, wystarczyło sięgnąć po łatwo dostępne serie· uchwał Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Konferencji Rektorów Akademickich Szkól Polskich, które z uwagą śledziły i komentowały (często na wniosek MEN) każdy etap wprowadzanych zmian”
  • W projekcie ustawy proponuje się także zmiany w kształceniu zawodowym. Przedłożona propozycja jest jednak, naszym zdaniem, krokiem wstecz w stosunku do wcześniejszych planów   (za: www.krasp.org.pl).  

Za http://niedlachaosuwszkole.pl 

Dodaj komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookies więcej informacj

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

zamknij